Zondagsschool voor kinderen die op de basisschool zitten

Tijdens de kerkdiensten op zondagmorgen is er zondagsschool voor de kinderen die op de basisschool zitten. Zij horen er een vertelling uit de Bijbel, zingen liederen en maken een werkje dat bij het verhaal past.
Wanneer?
Er is bijna elke week zondagsschool. In de zomervakantie, gelijklopend met de basisschool, is er geen zondagsschool. Ook in de kerstvakantie is er een paar zondagen geen zondagsschool. Normaal gesproken duurt een zondagsschoolprogramma net zo lang als de kerkdienst. De kinderen worden dus al bij aanvang van de dienst op de zondagsschool verwacht en kunnen na afloop van de dienst weer worden opgehaald. Op de eerste zondag van de maand gaat het anders . Dan maken de kinderen het eerste en laatste deel van de dienst mee. De kinderen beginnen de dienst dus met hun ouders in de kerk. Vlak voor de preek gaan alle kinderen naar de zondagsschool en tijdens/na de collecte, dus voor de laatste samenzang, komen de kinderen weer terug bij hun ouders in de dienst. Met Pasen, Hemelvaart en Pinksteren beginnen de kinderen de dienst ook in de kerk, gaan voor de preek naar de zondagsschool en blijven daar tot de dienst is afgelopen.

Voor wie?
Er zijn twee leeftijdsgroepen op de zondagsschool. De jongste kinderen, die in de groepen 1 t/m 4 van de basisschool zitten, hebben zondagsschool in de grote bovenzaal. De kinderen, die in de groepen 5 t/m 8 van de basisschool zitten  hebben beneden zondagsschool. Alle kinderen leren elke maand een psalm en een kinderlied uit O.T.H. die op de eerste zondag van de maand als voorzang, en lied in de dienst worden gezongen. De kinderen van de oudste groep leren ook elke maand een bijbeltekst.

Waar?
De zondagsschool wordt gehouden in zaal 3 en zaal 4 van de Grote Kerk. Dat zijn de bovenzaal en de benedenzaal achter de preekstoel. Deze zalen zijn te bereiken via de ingang van de kleine toren aan de Kerkbrink.

Afscheid van de zondagsschool
Tijdens een kerkdienst vlak voor de zomervakantie nemen de kinderen die in groep 8 van de basisschool zitten afscheid van de zondagsschool.

Bijbelvertellingen
Elk half jaar wordt er een overzicht gemaakt met de planning van de bijbelvertellingen, als download beschikbaar onderaan deze pagina. Hiervoor wordt de methode 'Vertel het maar' gebruikt.

Collecte
Op de zondagsschool wordt er elke week gecollecteerd voor een goed doel.In het jaar 2019 sparen we voor Sijmen en Annelies in Thailand. We gaan kilometers sparen, voor elke euro kunnen ze 15 km. rijden. Ze rijden om mensen te vertellen over Jezus, om bijbelstudies te geven, om andere zendelingen te ondersteunen enz. Ze rijden ongeveer 30.000 werkkilometers per jaar.

Contact voor de zondagsschool is:

  •  Henny Smits, 035 - 624 89 12