Open Kerk op zaterdag

Vijf keer per jaar is er op zaterdag 'Open kerk'. Belangstellenden kunnen de Grote Kerk van Hilversum van binnen bekijken, luisteren naar het orgelspel en evt. contact leggen met gastheren/-vrouwen van de wijkgemeente. Voor bezoekers zijn folders beschikbaar over de kerkdienst en het kerkgebouw en het blad Echo, een uitgave van de IZB. Soms is het een zaterdag met een bepaald thema of is het een speciale zaterdag, zoals Open Monumentendag of Stille Zaterdag. In de activiteitenagenda op de website wordt aangegeven welke activiteiten er in de Grote Kerk plaatsvinden tijdens de Open kerk. Hartelijk welkom!


De kerk is in 2019 open op DV:

  • zaterdag 14 september   11.00-16.30 uur Open Monumentendag
  • zaterdag 21 december    14.00-16.00 uur (Advent/Kerst)

Contact per e-mail, ac@grotekerkhilversum.nl