Zendingsproject: 2e kwartaal

Het tweede kwartaal is weer gekozen voor kerkplanting in Thailand. Sijmen en Annelies den Hartog wonen nu al ruim vijf jaar in Thailand, in het district Isaan, in het dorp Manchakhirie.

Zij hebben drie kinderen: Daniel, Benj en Marie. In hun eigen dorp getuigen Sijmen en Annelies van hun geloof. Ze merken dat er veel tijd overheen gaat voordat mensen tot geloof in Christus komen. Het christelijke geloof, een relatie hebben met God, staat haaks op het boeddhistische geloof. In Thailand speelt de geestenverering daarin een grote rol.

 

Toch komen er mensen tot het geloof in Christus en worden er kleine gemeentes gesticht. De gemeenteleden mogen getuigen van hun geloof naar familieleden en buren, vaak ook naar verre familieleden, en zo verspreidt het christelijke geloof zich in Isaan. Het is dan ook belangrijk om de gelovigen te blijven bezoeken en Bijbelstudie te geven. Om ze zo vast te houden en te steunen in het geloof.

Met uw bijdrage kan o.a. de huur betaald worden voor de ruimte waar de wekelijkse kerkdiensten worden gehouden, het materiaal voor Bijbelstudies en evangelisatiebijeenkomsten en de benzinekosten voor het bezoeken van de gelovigen. Uw gebed is onmisbaar, maar ook uw bijdrage voor dit project.

Hartelijk dank!
Het project Servië van het eerste kwartaal van 2017 ‘Steun aan diverse activiteiten van ds. Subotin’ heeft het mooie bedrag van € 1.436,77 opgebracht. Hartelijk dank voor uw bijdrage!