Zendingsbussen 2e kwartaal

Voor het project van Ds. Subotin waar we het 1e kwartaal de zendingsbussen aan hebben besteed is het mooie bedrag van € 1258,65 opgehaald. Hartelijk dank hiervoor!

In het 2e kwartaal ondersteunen we de familie Den Hartog in Thailand.

Nu  de suikerrietoogst ten einde loopt, kunnen de gemeenteleden in Manchakhirie weer op volle kracht bezoekwerk doen. We danken God dat Hij gemeenteleden aanspoort en aanmoedigt om Zijn liefde, goede daden en verlossing te vertellen aan wie maar horen wil.

In het dorp van moeder Lai en vader Boentam, die we al eerder in nieuwsbrieven noemden, is het verlangen om een huiskerk te starten. Eind februari hebben we een trainings- en retraiteweek gehouden met onze teamleden en zendelingen van andere organisaties. Het is mooi om te zien en te horen hoe op verschillende plekken in Isaan Gods woord en daad wordt verkondigd. Wij zijn betrokken bij een klein deel daarvan, maar met Gods kracht en steeds meer zendelingen en lokale gelovigen gebeurt er zoveel meer!

De training om kerken te starten die zich vermenigvuldigen, werd goed ontvangen. Onze collega’s zijn weer met enthousiasme terug op hun verschillende locaties met hernieuwde focus. We zouden daarbij graag direct betrokken zijn, maar zien er daardoor ook weer naar uit om daar vanaf juli weer mee aan de slag te gaan en de komende 3 maanden biddend! Op dit moment is de familie Den Hartog op verlof in Nederland.

Wilt u het werk van Sijmen en Annelies gedenken in uw voorbede? Van harte aanbevolen.