In welke kring?

Ook het komend winterseizoen is er weer een breed aanbod van kringen, variërend van Bijbelstudie- tot themakring en van gebedskring tot  kring geloofsopvoeding. Veel van deze kringen doen ook mee met het Focustraject. U/jij bent van harte welkom om deel te nemen aan deze kringen of eens vrijblijvend een keer te komen kijken, luisteren en/of meepraten. Hieronder staan alle kringen op een rijtje.
 
Bijbelstudiekring Ichthus
Ichthus is een Bijbelstudiekring die om de vier weken op woensdagavond bij elkaar komt. De avonden beginnen om 20.00 uur. De eerste avond is op woensdag 18 oktober bij Marcel en Marissa Flipse, Oud Blaricummerweg 38 te Naarden. We beginnen het seizoen met gesprek 1 uit het werkboek van blok 3 Focus.

Marcel Flipse, 06-523 063 00 / ichthus@grotekerkhilversum.nl

 
 
Bijbelstudiekring Omega
Omega is een Bijbelstudiekring die om de drie weken op dinsdagavond bijeen komt bij Wim en Aline Machiels, Comeniushof 59. De avonden beginnen om 20.00 uur. De leeftijd van de deelnemers ligt ongeveer tussen de 35 en 70 jaar, maar jong en oud is welkom. De eerste avond van het nieuwe seizoen is dinsdag 3 oktober. We behandelen de Bijbelstudies uit de werkboeken van het Focustraject. We starten met gesprek 2 uit werkboek 3.

Richard Hoff, 06-101 463 80 en Bianca van der Horst, 035-621 82 46 / omega@grotekerkhilversum.nl

 
 
Bijbelkring sectie 3
Dit is een gesprekskring. De kring komt elke tweede donderdag van de maand om 20.00 uur bijeen bij de familie Van Loo, Albertus Perkstraat 64. Nieuwe deelnemers uit de hele gemeente zijn van harte welkom; de leeftijd van de huidige deelnemers is van ongeveer 40 tot 80(+) jaar. Het komende seizoen zullen vrijwel alle avonden in het kader van het Focustraject staan. We zullen steeds van tevoren aangeven welk hoofdstuk uit de verschillende werkboeken we zullen behandelen. De eerste avond is donderdag 12 oktober. Dan bespreken we gesprek 2 uit werkboek 3.

Jan Duitman, 035-624 91 16 / sectiekring3@grotekerkhilversum.nl

 
 
Bijbelkring sectie 5
Dit is een gesprekskring. De kring komt iedere eerste dinsdag van de maand om 20.00 uur samen bij Pea Pasman, Acaciapark 11. De leeftijd van de kringleden is van circa 50 tot 75 jaar. De eerste avond van het seizoen is dinsdag 10 oktober. Het komende seizoen gaan we verder met de Focus werkboekjes. In het vierde kwartaal 2017 is het thema ‘Jezus in jouw wereld’.

Chris Bevelander 035-621 68 26 en Teus den Hartog 035-685 46 88 / sectiekring5@grotekerkhilversum.nl

 
 
Thuis-in-de-Bijbel-kring
De ‘Thuis-in-de-bijbel-kring’ is een niet al te grote, gezellige kring voor alle leeftijden. We hebben nog plek voor circa drie nieuwe leden. Schiet ons gerust eens aan voor meer informatie. Heel hartelijk welkom! We beginnen het seizoen op maandag 25 september. Daarna komen we eens per drie weken bij elkaar bij een van de leden thuis. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar; we beginnen om 20.00 uur en ronden rond 21.30 uur de avond af. Verder proberen we regelmatig met elkaar te eten voorafgaand aan de Bijbelstudie (om 19.00 uur). Gedurende het seizoen 2017-2018 gaan we verder met het Focustraject. Daarnaast is er op z’n tijd ruimte voor een vrij thema.
 
Willemieke Versluis-Kroeze 035-642 42 00 (na 19 uur) / thuisindebijbelkring@grotekerkhilversum.nl
 
 
Jongeren Bijbelkring
De Jongeren Bijbelkring is een kring die om de drie weken op maandagavond bij elkaar komt. De avonden beginnen om 20.00 uur en worden afwisselend gehouden bij deelnemers van de kring thuis. De avonden worden afwisselend door de deelnemers voorbereid en geleid. Het komende seizoen wordt er gewerkt vanuit het Focuswerkboek. Door middel van goede en serieuze gesprekken in een ontspannen sfeer willen wij met elkaar de focus leggen op het geloof en op wat de Bijbel ons leert. De eerste avond van het seizoen is op maandag 2 oktober en zal gehouden worden bij Wim en Marije van Oosterom, Bosdrift 242.
 
Louis van Oosterom jr., 06-301 681 69 / jongerenbijbelkring@grotekerkhilversum.nl
 
 
Bijbelkring met ds. Moehn
Naast de diverse Bijbelkringen bij gemeenteleden thuis is er ook een Bijbelkring onder leiding van ds. Moehn. Deze kring komt eenmaal per maand op een donderdagavond bij elkaar in zaal 3 van de Grote Kerk. Aanvang 20.00 uur. Ook dit seizoen maken we gebruik van het materiaal van Focus. Donderdag 19 oktober hopen we elkaar weer te ontmoeten rondom een bijbelstudie uit ons derde boek van Focus. We starten om 20.00 uur in zaal 3. Een goede voorbereiding gewenst.
 
Ds. W. Moehn, 035-533 87 23 / predikant@grotekerkhilversum.nl
 
 
Bètakring
Deze kring is bedoeld voor mensen die meer willen weten over de Bijbel en het christelijk geloof. Vrijwel de meeste deelnemers hebben eerder de Alphacursus gevolgd, maar ook anderen die met elkaar willen spreken over de basisprincipes van het christelijk geloof zijn hartelijk welkom. Elk jaar verlaten enkele deelnemers de kring en komen er nieuwe deelnemers bij. Dus schroom niet om je aan te sluiten – hartelijk welkom!
 
Het komend seizoen behandelen we de praktijk van het christenleven. We doen dat aan de hand van het boekje ‘De uitdaging van een christelijke levensstijl’ van Nicky Gumbel. Aan de hand van de Bergrede van Jezus komen allerlei praktische aspecten van het christen-zijn aan de orde. Dit boekje (circa € 14) wordt de eerste avond ter beschikking gesteld.
 
De kring komt ongeveer elke veertien dagen op donderdagavond om 20.00 uur bij een van de deelnemers bij elkaar. Van tevoren maken we een rooster, zodat alle data bekend zijn.
 
Het nieuwe seizoen start op 28 september met een gezellige ontmoetings- en kennismakingsavond, waarna het programma op 12 oktober start.
 
De kring wordt geleid door een team van drie à vier personen. Per avond leiden twee van hen om de beurt het gesprek.
 
Jan Duitman, 035-624 91 16 / 06-51423647 / betakring@grotekerkhilversum.nl
 
 
Huiskamerkring
Op de huiskamerkring passeren diverse thema’s de revue. In het seizoen 2017-2018 werken we met Focus. Op 17 september werd hoofdstuk 1 uit het derde boekje besproken. Verder spreken we per keer af welk hoofdstuk we behandelen. De locatie van de volgende kringavond wordt in onderling overleg vastgesteld. Aanvang 20.00 uur. De inleiding wordt verzorgd door een of twee leden van de kring. De data voor het komende seizoen zijn: 17 september 2017, 29 oktober, 17 december, 21 januari 2018, 4 maart, 15 april, 3 juni en 15 juli.
 
Wilma Overeem, 035-683 14 49 / huiskamerkring@grotekerkhilversum.nl
 
 
Gebedskring
De gebedskring komt op de eerste zaterdag van de maand van 8.30 tot 9.30 uur bijeen in de kerk, ingang kleine toren aan de Kerkbrink. Alle gemeenteleden zijn welkom om te danken voor zegeningen en om met elkaar te bidden voor alles wat er in de wereld gebeurt, voor de gemeente, voor zieken enzovoorts.
 
Wilma Overeem, 035-683 14 49 / gebedskring@grotekerkhilversum.nl
 
 
Leeskring
Samen een goed boek lezen - dat doen we al heel wat jaren in Hilversum. We staan als leeskring aan het begin van ons vijfde seizoen. Donderdag 12 oktober lezen we verder in  ‘Tegendraads en bij de tijd’ van de hand van dr. W. Dekker. We starten met hoofdstuk 10, ‘Het geheim bewaren’. De leeskring komt maandelijks bij elkaar op donderdagavond in zaal 2 van de Grote Kerk. Aanvang 20.00 uur.
 
Ds. W. Moehn, 035-533 87 23 / predikant@grotekerkhilversum.nl
 
 
Kring Jonge Gezinnen
Heb je kinderen in de leeftijd van 0-5 jaar? Dan ben je welkom op de gespreksavonden van de Kring Jonge Gezinnen van de Grote Kerk. Meestal komen er zo’n tien deelnemers, vaders en moeders, naar een kringavond. We komen ongeveer een keer per twee maanden een avond bij elkaar bij een van de gezinnen thuis. Met andere ouders uit de kerk delen we vragen en ervaringen over alles wat er op je af komt als je je kinderen een christelijke opvoeding wilt geven. Hiervoor wordt de methode ‘Voorleven’ van de HGJB gebruikt. Het seizoen wordt afgesloten met een zomerse picknick, gezellig met de kinderen erbij. 
 
De eerste avond is op 26 september bij Jeroen en Arjanne, Piet Heinstraat 43. Aanvang 20.00 uur.
 
Richard en Miranda Hoff, 06-424 262 06 / kringjongegezinnen@grotekerkhilversum.nl
 
 
Kring Geloofsopvoeding Tieners
Ongeveer een keer per zes à acht weken is er een gespreksavond voor ouders over geloofsopvoeding. Deze avonden zijn met name bedoeld voor iedereen die te maken heeft met kinderen in de bovenbouw van de basisschool en/of op de middelbare school; tieners dus! We willen op deze avonden met elkaar onderzoeken hoe we onze tieners vanuit het geloof kunnen helpen bij het opgroeien. Niet om een sluitend antwoord op alle vragen te krijgen, maar om een klankbord te zijn voor elkaar. Elke avond wordt verzorgd door een ander kringlid. Er worden heel verschillende boekjes en artikelen gebruikt bij de voorbereiding van de avonden. Belangrijk is in elk geval de toets met de Bijbel: wat zegt God erover in Zijn Woord? De eerste avond staat gepland op maandag 23 oktober. De avond wordt gehouden bij Miranda Hoff, Gomarushof 41. Zij zal ook het onderwerp verzorgen. Van harte welkom! Zeker ook als je gewoon vrijblijvend een keer wilt komen kijken, luisteren en/of meepraten.
 
Bianca van der Horst, 035-621 82 46 / kringtienerouders@grotekerkhilversum.nl