Weerklank, instemmen met het Woord in Psalm en Lied

In diverse bijzondere kerkdiensten hebben we als gemeente al kennisgemaakt met liederen uit de bundel Weerklank. Zoals ds. Moehn aangaf: om de inhoud te ‘beproeven’ in de dienst.

Omdat waarschijnlijk niet iedereen op de hoogte is van de geschiedenis en inhoud van deze bundel is het goed om hier eens wat meer over te schrijven.

Deze liederenbundel, samengesteld door acht predikanten, een leerkracht, een neerlandicus en twee musici, heeft als doel díe gemeenten te faciliteren die in de eredienst ruimte geven om naast de psalmen ook andere liederen te zingen.

Weerklank is een bundel met verantwoorde liederen die passen bij de gereformeerde liturgie. Daarnaast biedt de uitgave de 150 psalmen aan in een of meer andere berijmingen dan die van 1773. 


Inhoud liederenbundel

  • Naast de 150 psalmen zijn er ruim 600 liederen opgenomen.
  • De psalmen zijn opgenomen in recente berijmingen, waarvan 57 uit de Nieuwe Berijming van 1968, 85 psalmen uit het Gereformeerd Kerkboek en enkele recent geschreven psalmberijmingen.
  • Naast de 150 psalmen op de Geneefse melodie is er aan 26 psalmen een alternatieve psalmberijming toegevoegd op een andere melodie.
  • Vanuit het Liedboek 1973 zijn 164 (van de 491) liederen overgenomen en vanuit het Liedboek 2013 131 (van de ongeveer 860). In totaal zijn dit 187 liederen uit ‘de Liedboektraditie’.
  • Vanuit Op Toonhoogte 2005 zijn 134 (van de ongeveer 400) liederen overgenomen en vanuit Op Toonhoogte 2015 163 liederen (van de ongeveer 500). In totaal zijn dit 166 liederen uit Op Toonhoogte.
  • Vanuit de Evangelische Liedbundel zijn 75 (van de 509) liederen overgenomen en uit Hemelhoog ongeveer 107 (van de 739). In totaal zijn dit zo’n 115 liederen uit de ‘protestants-evangelische’ traditie.

Begeleiding en melodie

Alle liederen zijn geschikt voor begeleiding met orgel of piano. Daar waar piano de voorkeur geniet, wordt dat aangegeven in de bundel. Ten behoeve van de gemeentezang zijn in de loop van de tijd bij meerdere liederen vereenvoudigingen aangebracht in de melodie. In het Liedboek voor de Kerken uit 1973 en de recente vernieuwing uit 2013 zijn die wijzigingen weer ongedaan gemaakt. Voor de bundel Weerklank is in een aantal gevallen gekozen voor de oude, meer bekende melodieën.

Kennismaken

Het is de moeite waard om ook eens persoonlijk kennis te nemen van de inhoud en verantwoording van de bundel Weerklank. Dat kan op www.weerklank.nl. Heeft u geen beschikking over internet, dan is er een brochure beschikbaar. Wie er interesse in heeft, kan deze opvragen bij Jan van Doorn, telefoon 035-6859663 of 06-53430174.