Week van Gebed 21-27 januari

Nog altijd gebeurt er veel onrecht in onze samenleving. Ver weg, en dichtbij. Gebed hiervoor is hard nodig. De Week van Gebed in 2018, ‘Recht door zee’, staat in het teken van vrijheid van slavernij. Dit haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus.

Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet. Al biddend deel je je zorgen en dank, niet alleen met God maar ook met elkaar. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid. Elke avond om 19:30 uur is er een gebedsbijeenkomst in een van de deelnemende kerken in Hilversum en Loosdrecht. Laten we samen bidden!

De traditie van de gebedsweek gaat al ruim anderhalve eeuw terug. MissieNederland organiseert deze gebedsweek samen met de Raad van Kerken. Vanuit onze wijkgemeente draagt de gebedskring zorg voor de organisatie. Graag sluiten we ons aan bij honderdduizenden christenen die wereldwijd in januari samenkomen om te bidden.

Zondag 21 januari - Bidden krijgt een bijzondere plek tijdens de ochtenddienst
Heb de vreemdeling lief
Leviticus 19: 33-34 / Mattheüs 25: 31-46

Maandag 22 januari - Vitamine G/Diependaalse kerk, Diependaalselaan 138
Als een geliefd mens
Genesis 1: 26-28 / Filemon

Dinsdag 23 januari - Sypekerk, Nieuw Loosdrechtsedijk 171 Loosdrecht
Eer God met het lichaam
Exodus 3: 4-10 / 1 Korinthe 6: 9-20

Woensdag 24 januari - De Verbinding/De Schuilhof, Dalweg 8a
Hoop en herstel
Jesaja 9: 1-6 / Romeinen 12: 16-18

Donderdag 25 januari - Vrije Evangelische Gemeente, Taludweg 35a
De armen roepen
Psalm 145: 9-20 / Lucas 18: 35-43

Vrijdag 26 januari - De Verbinding/Pniëlkerk, van Ghentlaan 47 (let op! Niet in de Rehobothkerk, zoals vermeld in de nieuwsbrief)
Zie ook het belang van anderen
Jesaja 25: 1-9 / Filippenzen 2: 1-4

Zaterdag 27 januari - Grote Kerk, Kerkbrink 4
Gezin en kerk als familie
Exodus 2: 1-10 / Mattheüs 2: 13-15

Interview
Een leerling journalist heeft in het kader van de 'week van gebed'een interviewm met Jan Duitman afgenomen. In deze link http://hilversum.hu.nl/god-heeft-ons-zoveel-moois-te-bieden/  is het interview te lezen!

 www.weekvangebed.nl