Week van Gebed 2019

‘Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Christenen in de hele wereld komen in de Week van Gebed samen om te bidden voor elkaar, voor de stad, het land en de wereld. Het thema is dit jaar aangedragen door christenen uit Indonesië. Ook in Hilversum en Loosdrecht zijn er gebedsbijeenkomsten.

De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit aan bij de Week van Gebed voor de eenheid. Christenen worden opgeroepen om samen te bidden voor recht en gerechtigheid.

De centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed komt uit Deuteronomium 16:10-20. Een hoofdstuk waarin Gods voorschriften over festiviteiten als vanzelf overgaan in de opdracht om rechters aan te stellen en niets anders te zoeken dan het recht. Voor christenen in Indonesië is dat geen vreemde combinatie. Meer informatie hierover is te vinden op www.weekvangebed.nl

Iedereen is van harte welkom bij de gebedsbijeenkomsten, aanvang alle avonden is om 19.30 uur.

  • Zondag 20 januari: Gebed tijdens de kerkdienst in eigen kerk/gemeente
  • Maandag 21 januari: Vitamine G & Diependaalse kerk, Diependaalselaan 138
  • Dinsdag 22 januari: Herv. Gem. Oud-Loosdrecht, Oud-Loosdrechtsedijk 230
  • Woensdag 23 januari: De Verbinding / De Schuilhof, Dalweg 8A
  • Donderdag 24 januari: VEG Hilversum, Taludweg 35A
  • Vrijdag 25 januari: De Verbinding / Pniëlkerk, Van Ghentlaan 47
  • Zaterdag 26 januari: Grote Kerk, Kerkbrink 4

Contact: gebedskring@grotekerkhilversum.nl