Viering heilig avondmaal 17 november

Zondag 17 november is er de viering van het heilig avondmaal. Voorafgaand aan de viering zijn er enkele momenten ter voorbereiding.

Censura Morum vrijdag 8 november
Voorafgaand aan de viering van het heilig avondmaal is er gelegenheid tot Censura Morum. Wilt u gebruik maken van het Censura Morum, neem dan contact op met de scriba.

Voorbereiding zondag 10 november
De voorbereiding van het heilig avondmaal wordt gehouden de zondag voor de viering. Ds. J.F. Tanghe uit Maassluis zal dan voorgaan. 

Bezinning vrijdag 15 november
De vrijdag voor de viering van het heilig avondmaal is er een avondmaalsgesprek onder leiding van ds. Moehn om 20.00 uur. Let op, dit keer in zaal 3. Het te behandelen gedeelte is op deze pagina te vinden.

Viering heilig avondmaal zondag 17 november
De viering van het heilig avondmaal zal worden gehouden op zondagmorgen 17 november. 's Middags is er de voortzetting en dankzegging. In beide diensten gaat onze wijkpredikant ds. Moehn voor.

Maaltijdcollecte
In 2019 willen we met de opbrengst van de maaltijdcollectes die we in de vijf wijkgemeenten zullen houden de christelijke organisatie Precious Stones in Myanmar ondersteunen, een partnerorganisatie van Kerk in Actie.

Het overwegend boeddhistische Myanmar (ongeveer 7% van de bevolking is christen) is een van de armste landen ter wereld. Precious Stones zet zich in voor de positie van arme, gemarginaliseerde vrouwen en jongeren in Yangon, ongeachte hun religie, zodat ze werk kunnen vinden, hun eigen inkomen kunnen verdienen en kunnen groeien in zelfvertrouwen.

Het grootste probleem van vrouwen in deze regio is dat ze onvoldoende inkomsten hebben om in het dagelijks onderhoud te kunnen voorzien. Soms hebben ze hoge medische kosten of moeten ze het schoolgeld voor hun kinderen betalen.

Jongeren gaan vaak vroeg van school om te werken en het huishouden financieel te ondersteunen, maar komen daardoor later niet in aanmerking voor een betere baan. Bovendien spelen er in deze regio veel problemen door gok- en/of alcoholverslavingen.

Precious Stones organiseert voor vrouwen verschillende zelfhulpgroepen en andere activiteiten waarmee problemen worden aangepakt of nieuwe vaardigheden worden getraind, zoals sollicitatietrainingen of het opzetten en runnen van eigen bedrijfjes.

Ook biedt Precious Stones jongeren de mogelijkheid om te studeren. En in de vorm van jongerenfora bieden ze een platform waar wordt gediscussieerd over actuele thema’s zoals maatschappelijke normen en waarden zonder de gevaren van alcohol- en gokmisbruik.

Dit collectedoel bij de maaltijd van de Heer wordt door de diaconie van harte bij u aanbevolen.