Viering Heilig Avondmaal 15 september

Zondag 15 september is er de viering van het heilig avondmaal. Voorafgaand aan de viering zijn er enkele momenten ter voorbereiding.

Censura Morum vrijdag 6 september
Voorafgaand aan de viering van het Heilig Avondmaal is er gelegenheid tot Censura Morum. Wilt u gebruik maken van het Censura Morum, neem dan contact op met de scriba.

Voorbereiding zondag 8 september
De voorbereiding van het heilig avondmaal wordt gehouden de zondag voor de viering. 

Bezinning vrijdag 13 september
De vrijdag voor de viering van het heilig avondmaal is er een avondmaalsgesprek onder leiding van ds. Moehn om 20.00 uur in zaal 2. Het te behandelen gedeelte is op deze pagina te vinden.

Viering heilig avondmaal zondag 15 september
De viering van het heilig avondmaal zal worden gehouden op zondagmorgen 15 september. 's Middags is er de voortzetting en dankzegging.


Denk mee over avondmaalsformulier
Tijdens de avondmaalsdienst van 23 juni jongstleden is het formulier uit het dienstboek 2012 gebruikt, terwijl tijdens deze avondmaalsdienst het recent verschenen verkorte formulier van de Gereformeerde Bond zullen gebruikt zal worden.

Beide formulieren zijn korter dan het huidige klassieke formulier. Daarom zal zowel in de voorbereidingsdienst als bij de avondmaalsdienst het formulier in zijn geheel worden gelezen, zoals dit oorspronkelijk ook de bedoeling is geweest.

Aan Jan Duitman kunt u/ jij laten weten welk formulier het meeste aanspreekt en welke het beste bij onze gemeente past. In oktober hoopt de kerkenraad dan een definitieve beslissing te kunnen nemen.
Beide formulieren staan op deze pagina.