Taakgroep PgH 2025 zoekt nieuwe leden

Sinds het najaar van 2015 wordt er binnen de Protestantse gemeente te Hilversum (PgH) gesproken over beleidsuitgangspunten voor een duurzaam model voor de PgH in 2025.

Hierin heeft de Taakgroep PgH 2025 een belangrijke rol, namelijk om het geloofsgesprek in en tussen de wijken op gang te brengen en van daaruit tot voorstellen te komen voor een model voor de PgH in 2025.

Afgelopen jaar hebben geloofsgesprekken binnen de wijkgemeenten plaatsgevonden. Komend jaar gaat het om gesprekken tussen de wijkgemeenten. De taakgroep heeft daarbij een initiërende rol.

Ter aanvulling van de taakgroep worden nu een of twee nieuwe leden gezocht. Enige bekendheid met het protestants kerkelijk leven in Hilversum is gewenst. Wie meer informatie wil, kan hiervoor terecht bij ons gemeentelid Leoni Brussaard, zij is lid van deze taakgroep. Of bij de Algemene Kerkenraad van de PgH via Jan Verdam, scriba@protestantshilversum.nl.