Studiedag Gereformeerde Bond

Op woensdag 25 april (16.00 tot 21.00 uur) belegt het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond in De Schakel in Nijkerk een regionale studiedag voor ouders, ambtsdragers en jeugdwerkleiders over ‘Pastoraat rondom het zevende gebod’.

De vragen die cirkelen rondom huwelijk, relaties, echtscheiding, seksualiteit zijn velerlei en vaak complex. Het kost veel jongeren en ouderen moeite om hun leven vorm te geven overeenkomstig Gods goede geboden.

Op deze studiedag denken we na over hoe we in de context van onze cultuur kunnen blijven bij Gods bedoeling met het huwelijk, met relaties tussen mensen en met seksualiteit. Welke problemen komen we tegen en op welke wijze kunnen we elkaar tot steun zijn?

Ds. J. Belder uit Harskamp houdt een lezing over de vraag of nieuwe visies op huwelijk en relatie ook Bijbels verankerd zijn. Hierna volgen twee workshopronden, met keuze uit vier verschillende workshops.

  • Communicatie en intimiteit
  • Zelfontplooiing: uitdaging of bedreiging?
  • Gescheiden, en dan? In liefde en trouw handelen in gebrokenheid
  • Homoseksualiteit: als je kind of kleinkind anders geaard is.

Geeft u zich vóór 13 april op via info@gereformeerdebond.nl Vermeld daarbij de twee workshops van uw keuze.

Kosten: € 17,50, over te maken op NL98INGB0000138421 t.n.v. Geref. Bond in Apeldoorn, o.v.v. Studiedag Nijkerk. Dit bedrag is inclusief broodmaaltijd, studiemap, de themabrochures Trouwen of samenwonen?, De kerk & ik, Hertrouwen, en het onder redactie van P.J. Vergunst verschenen boek Tóch gescheiden. Over de complexiteit van een gebroken huwelijk.