Stille week 6-11 april

De Stille Week is dit jaar van 6-11 april met het thema 'De lijdensweg van de goede Herder'

In deze Stille Week volgen we Jezus op zijn zoektocht naar de schapen van het volk van Israël. We zien hoe Hij opgejaagd en geslagen wordt en uiteindelijk zijn leven geeft voor zijn schapen. We volgen aan de hand van enkele Bijbelteksten uit met name het evangelie naar de beschrijving van Marcus de lijdensweg van de goede Herder.

De Vespers beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer een half uur. 

 

In verband met de maatregelen met betrekking tot het Coronavirus, wordt iedereen van harte uitgenodigd om de vespers online mee te luisteren. Onderaan de pagina staat het document waarin de liederen en schriftlezingen te vinden zijn.

Maandag 6 april - Pnielkerk: 
De goede Herder zoekt zijn verloren schapen (Marcus 6:30-34 en Marcus 10:32-34)

Online: www.deverbindinghilversum.nl

Dinsdag 7 april - Vitamine G in de Diependaalsekerk:
De goede Herder huilt om het lot van zijn schapen (Marcus 11:1-10 en Lucas 19:39-44)

Online: www.diependaalsekerk.nl/diensten/kerkdienst-gemist

Woensdag 8 april - Grote Kerk:
De goede Herder kent zijn schapen (Marcus 12:22-27 en Johannes 10:1-6 en 11-18)

https://www.youtube.com/watch?v=ITxCnpzqSxs

Vanwege de omstandigheden zijn er aanpassingen gedaan in de Vesper, zie het extra document onderaan deze pagina.

Donderdag 9 april - de Schuilhof:
De goede Herder beschermt zijn schapen (Marcus 14:22-27 en 43-50)

Online: www.deverbindinghilversum.nl

Vrijdag 10 april:
Diensten in de eigen kerken

Zaterdag 11 april - wijkgemeente Diependaal in de Diependaalse kerk:
In de voetsporen van de goede Herder (Marcus 14:27-31 en 1 Petrus 2:19-25)

Online: www.diependaalsekerk.nl/diensten/kerkdienst-gemist