Project Zendingsbussen

In het tweede kwartaal van 2018 is voor het project Thailand € 1.093,07 gegeven via de zendingsbussen.

Helaas lopen de opbrengsten via de zendingsbussen terug, terwijl de overige collecte-opbrengsten in onze kerkdiensten ongeveer op hetzelfde peil blijven. Willen jullie aan de zendingsbussen blijven denken?

Servië
In het huidige kwartaal willen we de opbrengsten van de zendingsbussen besteden aan het project Servië. Al meerdere jaren is er contact met ds. Aleksandar Subotin (Sasha) en zijn gemeente en in de zomer van 2015 hielp een groep jongeren uit onze gemeente mee aan een bouwproject in Servië.

Het werkterrein van Aleksandar en zijn team bestaat nu al uit tien dorpen: 250 gezinnen en ongeveer 500 kinderen. In Kucura zijn intussen veel nieuwe mensen gekomen die geen Roma zijn. Zij bezoeken nu de kerkdiensten en voelen zich erg welkom in de kerk. Gods hand wordt sterk ervaren in de bediening.

Inmiddels hoorden een paar honderd mensen het Evangelie; twintig mensen zijn gedoopt en er kwamen drie leiders bij voor de huisgroepen. Ook het vluchtelingenwerk gaat nog steeds door. Vluchtelingen krijgen hulp bij hun integratie, zij leren hoe het leven in Servië is en wat ze nodig hebben. Ook krijgen 300 bewoners van een vluchtelingenkamp vlakbij Kroatië dagelijks voedsel en medische hulp. Veel van deze mensen zijn ziek en erg depressief.

Met de Roma is dat net zo. Onlangs is er een start gemaakt met werk onder ouderen. Ook zij hebben medische hulp en medicijnen nodig. Daarnaast wordt in hun dagelijkse behoefte voorzien door het uitreiken van zelf verbouwde groenten en fruit. Helpt u mee om dit mooie werk mogelijk te maken?