Privacywetgeving!

Sinds medio dit jaar is er de nieuwe privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG), waar ook de Grote Kerk mee te maken heeft.

Hieronder staat een kernachtige samenvatting van de AVG-regels voor de PgH. Het is belangrijk om hiervan kennis te nemen!

Het belangrijkste is dat niet zomaar adres-, telefoon- en emailgegevens van een ander gemeentelid aan een buitenstaander gegeven mag worden.