PGH zoekt vrijwilligers ICT

Het kerkelijk bureau is op zoek naar vrijwilligers. Het gaat om twee taken ter ondersteuning van de werkzaamheden.

Achtervang lokaal beheerder ledenregistratiesysteem (LRP).
Deze taak is momenteel het meest urgent. Wat houdt dit in?

  • In de maanden november 2018 tot en met januari 2019 zodanig nauw contact onderhouden met de lokaal beheerder, Wouter Zijlman, dat direct kan worden ingesprongen als hij uit zou vallen bij de voorbereiding van de actie Kerkbalans 2019. De “achtervang” zal hiertoe kennis moeten nemen van de werking van het onderdeel bijdrageadministratie van het LRP.
  • Kunnen invallen bij het vervaardigen van de maandelijkse looplijsten voor de bezorging van het kerkblad.
  • Kunnen invallen bij het toekennen van rechten aan de nieuwe gebruikers van het LRP door het programmeren van de digipas (sleutel). 

ICT beheerder kerkelijk bureau.
Deze taak is eenmalig en permanent.

  • Eenmalig: de hardware en software van het kerkelijk bureau doorlichten en een advies voor het college van kerkrentmeesters maken met voorstellen tot verbetering.
  • Permanent: stand-by zijn in geval van uitval van de hardware of software. Al naar gelang de urgentie nog dezelfde dag, anders zo spoedig mogelijk de systemen weer in bedrijf kunnen stellen. 

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met het kerkelijk bureau en vraag naar Herman ’t Hoen.