Opbrengst kassen Servië

In een extra nieuwsbrief lazen we in februari over de situatie in Servië. Na hevige sneeuwval waren de kassen van het team van ds. Aleksandar Subotin deze winter totaal verwoest.

Na een oproep van ds. Subotin besloot de wijkraad van diakenen om een collecte voor dit speciale doel te besteden, om zo bij te kunnen dragen aan de wederopbouw van die kassen. 

Dankbaar kan de diaconie nu melden dat de collecte van 10 februari € 1.177,50 heeft opgebracht. Op de rekening van de diaconie is er ook nog eens € 899,50 binnengekomen. Totaal hebben wij een bedrag van € 2.077 kunnen overmaken. Dit is een aanzienlijke bijdrage in de kosten voor het vervangen van de kassen. Ook een andere gemeente heeft voor dit doel gecollecteerd. De gezamenlijke opbrengst is voldoende voor de aanschaf van nieuwe kassen.

Kassen in aanbouw
Op het moment dat deze nieuwsbrief uitkomt, is er een groep vrijwilligers in Servië om ds. Aleksandar Subotin te helpen bij de aanschaf en opbouw van de kassen. Tijdens de bouw zal er opnieuw een filmpje worden gemaakt, zodat we kunnen zien wat er daadwerkelijk met onze bijdrage wordt gedaan. Het filmpje zal op de Chrch-app worden geplaatst. Hou deze dus in de gaten. Nogmaals dank voor uw ruimhartige bijdrage.