Ontmoetingsavond nieuwe leden

Geregeld is het in onze wijkgemeente de gewoonte de nieuwe gemeenteleden / lidmaten uit te nodigen voor een ontmoetingsavond. 

In een ongedwongen sfeer stelt de kerkenraad van wijkgemeente Centrum zich graag voor. Het is goed om kennis te maken met de nieuwe gemeenteleden die het afgelopen seizoen in onze gemeente zijn gaan meeleven.

De kerkenraad nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn. Ook als u geen uitnodiging hebt gehad, wees van harte welkom om de avond mee te maken.

 

 

Het programma zal bestaan uit een korte toelichting over onze gemeente, de diaconie, de kerkvoogdij en ander gemeentewerk. Daarna is er gelegenheid om kennis te maken met de kerkenraadsleden en de andere “nieuwe” gemeenteleden.

Wilt u laten weten of u wel of niet aanwezig bent op deze avond? Wij rekenen op uw komst en hopen op een goede en gezegende avond met elkaar.

Wanneer
3 mei 2017 20.00 uur

Waar
Grote Kerk, zaal 3 (zaal achter de kansel, ingang via het kerkplein)

Aan- / Afmelden
Herman van der Klok, 035 - 683 78 30