Onderzoek iconische stadskerken

Sinds 2018 participeert onze gemeente samen met zeventien andere iconische stadskerken in een vijf jaar durend (promotie)onderzoek.

Onder iconische stadskerken verstaat men beeldbepalende monumentale kerkgebouwen in het centrum van Nederlandse steden. In dit onderzoek van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) staan de volgende vragen centraal:

  • * wie worden door deze stadskerken bereikt
  • * welke betekenissen kennen buiten- of randkerkelijke mensen toe aan het aanbod dat door deze kerken wordt gegenereerd in de liturgie, educatie, kunst, cultuur en zingeving

Het onderzoek dient voor alle deelnemende kerken relevante uitkomsten op te leveren, waarbij enerzijds de bovenstaande vragen worden onderzocht en anderzijds aanbevelingen voor de eigen kerk/gemeente worden gedaan.

Leernetwerk
Aan het onderzoek doen kerken mee vanuit verschillende soorten steden, van Amsterdam tot Emmen, en verspreid door heel Nederland - helaas met uitzondering van Limburg en Zeeland. Denk hierbij aan grote stadskerken zoals de Dom in Utrecht, de Martinikerk in Groningen en de Westerkerk in Amsterdam, en aan voor ons bekende kerken zoals de St. Joriskerk in Amersfoort en de Grote Kerk in Naarden.

Vertegenwoordigers van deze kerken komen tweemaal per jaar bij elkaar in een leernetwerk. Als Grote Kerk te Hilversum hopen we meer inzicht te krijgen hoe wij ons kerkgebouw (beter) kunnen gebruiken om het Evangelie van Jezus Christus door te geven aan anderen. Het is de bedoeling om regelmatig nieuws te delen vanuit dit onderzoek.