Nieuwe liturgieborden

Al vele jaren leeft er een wens om tijdens de kerkdienst, naast de te zingen liederen, ook de Bijbeltekst die gelezen wordt te tonen in de kerk.

Onze huidige psalmborden, een van de weinige elementen uit de kerk die ‘gered’ zijn bij de grote brand van 1971, bieden voor de invulling van de liederen weinig ruimte. Na een lange periode van onderzoek en voorbereiding en in overleg met de kerkenraad hebben de kerkrentmeesters besloten hiervoor twee digitale liturgieborden aan te schaffen.

Deze bieden de mogelijkheid om zeer goed leesbaar meerdere liederen en teksten te tonen, zie hiervoor het voorbeeld op bijgaande foto.

In februari 2018 zullen de nieuwe borden een plek krijgen in de kerkzaal. Voor de huidige, historisch belangrijke, psalmborden zal een plek in het kerkgebouw worden gezocht, zodat deze zichtbaar blijven.
 
Namens de wijkraad van kerkrentmeesters,
Kees van Doorn, 035 - 656 55 20 / wvk@grotekerkhilversum.nl