Nieuw: Jaarthema

Voor het eerst is binnen de Protestantse gemeente Hilversum (PgH) afgesproken dat alle wijkgemeenten hetzelfde jaarthema gebruiken: ‘Rondom Jezus’.

Een mooi thema, waaraan elke wijkgemeente op eigen wijze invulling kan geven. Dit thema komt het komend seizoen op allerlei manieren terug, bijvoorbeeld in de erediensten, op de zondagsschool en op de Bijbelkringen:

  • in het najaar van 2019 zullen de ‘Ik ben-woorden van Jezus’ centraal staan
  • in de lijdenstijd van 2020 zullen de ‘kruiswoorden van Jezus’ aandacht krijgen
  • in juni/juli 2020 ‘de radicale woorden van Jezus’ aan de orde komen

Leerhuis
Evenals in 2017 rondom de Reformatie-herdenking, zal in oktober/november (de juiste data volgen nog) een leerhuis worden georganiseerd door ds. Moehn en ds. Zeilstra gezamenlijk. Tijdens vier bijeenkomsten zal het thema: Rondom Jezus (als profeet, priester, koning en martelaar), worden behandeld. Iedereen is hartelijk welkom aan dit leerhuis deel te nemen.