Nieuw: Chrch! Intranet voor gemeenteleden

Deze weken wordt er hard gewerkt aan een nieuw communicatiemiddel voor onze wijkgemeente, namelijk een interne website. Het is een app geworden die niet alleen werkt op een smartphone, maar ook op de computer of laptop: CHRCH.

Met deze app kunnen gemeenteleden op elk moment op een makkelijke manier allerlei actuele informatie van wijkgemeente Centrum vinden en berichtjes delen met elkaar. Deze manier van communiceren wordt steeds belangrijker. Daarnaast kan de app een enorme besparing opleveren in de drukwerkkosten.

Maar ook aan gemeenteleden die (nog) geen computer gebruiken is gedacht, want de papieren nieuwsbrief en het pas vernieuwde kerkblad Kerkbrink blijven nog gewoon bestaan.

Over CHRCH
De app CHRCH is ontworpen door een gemeentelid van de Noorderkerk in Amsterdam, en wordt ook technisch door hem onderhouden en verder ontwikkeld. Inmiddels maken twee wijkgemeenten in Nederland al met veel plezier gebruik van CHRCH, en wij zijn de derde waar de app in gebruik wordt genomen.

Wat kan ik vinden op CHRCH?

 • dagelijks een Bijbeltekst via Dagelijks Woord
 • orde van dienst voor komende zondag
 • kerkdienst gemist (meeluisteren en naluisteren van uitzendingen uit de Grote Kerk)
 • ‘een kaartje’ (om lief en leed met elkaar te kunnen delen)
 • nieuwsbrief archief
 • laatste nieuws (de nieuwsberichten die ook op www.grotekerkhilversum.nl staan)
 • agenda (incl. vermelding van personen die bij de activiteiten betrokken zijn)
 • smoelenboek (foto’s en contactgegevens van leden van wijkgemeente Centrum)
 • geven via iDeal (hiervan maken we voorlopig nog geen gebruik)
 • concept-delen van het nieuwe beleidsplan
 • prikbord (mededelingenbord voor gemeenteleden)

Hoe zit het met mijn privacy?
Allereerst: alleen gemeenteleden van wie het mailadres staat genoteerd in de ledenadministratie kunnen inloggen op de app. Andere mensen kunnen de app wel openen, maar zij zien alleen de openbare berichten zoals de orde van dienst en het laatste nieuws. Persoonlijk nieuws en contactgegevens staan in een beveiligde omgeving waar alleen gemeenteleden toegang toe hebben. Ook is er voorzien in een SSL-certificaat om de gegevens op de app te beveiligen tegen hackers.

Op de app zit een knop ‘Mijn gegevens’. Hier kunnen leden zelf een foto uploaden en hun persoonlijke informatie aanvullen. Ook kan men hier een vinkje zetten bij ‘Mijn gegevens geheim houden’. Dit vinkje staat standaard uit. Maar wie het aanzet, zorgt ervoor dat andere gemeenteleden zijn/haar persoonlijke gegevens niet kunnen vinden op de app. Uiteraard hopen wij dat hiervan weinig gebruik gemaakt gaat worden, maar er kunnen omstandigheden zijn dat het toch beter is om aan te vinken dat iemands gegevens niet met andere gemeenteleden gedeeld worden. Deze keuze maakt elk lid zelf.

Hoe kom ik aan CHRCH?
Wanneer uw mailadres bekend is in de ledenadministratie, kunt u binnenkort een mailbericht verwachten met uitleg over de installatie van de app CHRCH. Met de informatie in dit mailbericht kunt u inloggen in de app. Hebt u medio juli nog geen e-mail ontvangen maar bent u wel lid van wijkgemeente Centrum, laat het dan per e-mail weten aan Miranda Hoff of Maria den Toom. Bent u geen lid maar leeft u wel actief mee met de wijkgemeente, dan kunt u toch toegang tot de app vragen. In bepaalde gevallen kan er door hen, in overleg met het moderamen, toch een account voor u worden aangemaakt.
 

Maria den Toom, 06 - 520 003 92 
Miranda Hoff, 06 - 424 262 06