Naar aanleiding van...

De in het Nederlands vertaalde Nashville Verklaring over homoseksualiteit doet momenteel veel stof opwaaien. Veel kerken en instanties laten van zich horen met een eigen verklaring. Vanuit wijkgemeente Centrum, de Grote Kerk in Hilversum, doen wij dit liever niet.

Liever zijn we beschikbaar voor gemeenteleden en anderen die, juist nu homoseksualiteit zo in de publieke belangstelling staat, behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek. Wilt u of jij graag doorpraten over homoseksualiteit of uw gezichtspunt erover delen met de kerkenraad, neemt u dan contact op met ds. Moehn (predikant@grotekerkhilversum.nl of 035 - 533 87 23) of met de scriba, Herman van der Klok. Zij zullen vertrouwelijk omgaan met wat hun ter ore komt.

Wat vindt wijkgemeente Centrum
In de afgelopen tijd is er voor de herziening van ons beleidsplan veel en grondig gesproken over diverse thema’s. Pastoraat rondom homoseksualiteit is er een van - voor het eerst, want dit thema was nog niet eerder in het beleidsplan van onze wijkgemeente opgenomen. Twee zinsneden lichten wij eruit.

“Bewust is gekozen voor een kort en bondig document, omdat in de pastorale praktijk te allen tijde maatwerk geleverd moet en zal worden.”

“Behoedzaamheid is dus op zijn plaats bij bezinning op het onderwerp homoseksualiteit. Vanuit die behoedzaamheid willen we graag naast al onze homoseksuele broeders en zusters blijven staan.”

In de kerkenraad van 8 december jl. is het beleidsplan 2019-2023 in z’n geheel definitief vastgesteld. Iedereen kan dit beleidsplan inzien via www.grotekerkhilversum.nl/beleid . Ook staat het beleidsplan als download op de Chrch-app. Een papieren versie is op te vragen bij de scriba en de voorzitter.

Hilversum, 10 januari 2019

Namens de kerkenraad van wijkgemeente Centrum,

Jan Duitman, voorzitter@grotekerkhilversum.nl / 035 - 624 91 16 / 06 - 514 236 47
Herman van der Klok, scriba@grotekerkhilversum.nl / 035 - 683 78 30 / 06 - 525 781 64