Leeskring start met nieuw boek!

God is het geheim onder, achter en boven de zichtbare werkelijkheid om ons heen. Leven met God is een tocht door een landschap met hoge toppen en diepe afgronden. Deze tocht wordt mooier naar mate we Hem beter leren kennen.

Aan de hand van het boek "Grote God, wij loven U" van Jan Hoek wordt er nagedacht over Gods eigenschappen. Jan Hoek nodigt de lezer uit om zich meer te verdiepen in wie God nu werkelijk is. Hij zoomt in dit boek op verrassende wijze in op de eigenschappen van God: zijn liefde, goedheid, almacht, heiligheid en eenvoud. Door het hele boek heen schenkt Hoek aandacht aan bijbelse gegevens, historische ontwikkelingen en actuele vragen.

Daarnaast zijn er stimulerende gespreksvragen om over de opgedane indrukken door te denken en de discussie aan te gaan.

Wie zich ook graag wat meer wil bezig houden met theologie, maar daar alleen niet aan toekomt is van harte welkom. Het boek is ook te bestellen bij de Bijbel In: Jan Hoek, Grote God wij loven U. Doordenken over Gods eigenschappen (ISBN 9789023954620). Op donderdag 21 februari zal hoofdstuk 1 behandeld worden. 

 Wilt u/jij meedoen, mail of bel dan even naar ds. Moehn, 035 - 533 87 23. 

  • Data eerste helft 2019: donderdag 21 februari, donderdag 4 april, donderdag 2 mei
  • Locatie: pastorie aan de Soestdijkerstraatweg
  • Aanvang: 20.00 uur