Kerstvieringen in de Grote Kerk

Rondom Kerst zijn er in de Grote Kerk diverse activeiten en vieringen. Hieronder een overzicht en wees welkom!

Donderdag 12 december:
Samen aan tafel - Kerstmaaltijd
De middag begint om 12 uur en er worden dit keer niet 3 gangen geserveerd, maar 5! Als afsluiting drinken we nog gezellig een kopje koffie en thee met wat lekkers.

Om 12.00 uur beginnen we in zaal 3 met de maaltijd, de zaal is open vanaf 11.30 uur. Laat voor 6 december weten of u komt, dan wordt er op u gerekend. Aanmelden kan bij Willy van Loenen, 035-683 70 73 / sameneten@grotekerkhilversum.nl

Er zijn geen kosten aan verbonden, maar een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd.

Dinsdag 17 december:
Kerstviering senioren
Ds. Moehn verzorgt een meditatie en enkele medewerkers verzorgen de gedichten en het Kerstverhaal. De middag begint om 14.00 uur in zaal 2, de deuren zijn open vanaf 13.30 uur.

Voor wie niet meer zelfstandig naar de kerk kan komen, is dit een mooie gelegenheid om als oudere gemeenteleden met elkaar het Kerstfeest te vieren. U kunt gehaald en gebracht worden. Breng gerust een vriend of vriendin mee.

Met het oog op de inkopen en het halen en brengen is het fijn als u vooraf even laat weten of u komt. Aanmelden kan bij Wil en Chris Bevelander, 035-621 68 26 / senioren@grotekerkhilversum.nl 

Zaterdag 21 december:
Open Kerk
Van 14.00 tot 16.00 uur is de kerk open. Op het monumentale orgel worden Kerstliederen gespeeld, er is een boekenmarkt en gemeenteleden zijn aanwezig voor een goed gesprek of een interessante rondleiding. De opbrengst van de boekenmarkt is voor de jongerenreis naar Servië.

Dinsdag 24 december:
Kerstzangdienst
Om 19.30 uur begint de Kerstzangdienst. Er wordt samen gezongen onder begeleiding van orgel en trompet, de meditatie wordt verzorgd door ds. Moehn en ook gemeenteleden dragen bij met solozang, schriftlezing en gedicht.

Woensdag 25 december - 1e Kerstdag:
Kerkdienst
Om 10.00 uur vieren we met elkaar de geboorte van Jezus. Ds. Moehn zal voorgaan in deze dienst en ook is er muzikale medewerking vanuit de gemeente. 

26 december - 2e Kerstdag:
Kinderkerstfeest
Vrienden, familie, gemeenteleden en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om 10.00 in de Grote Kerk. Er wordt uitgekeken naar een mooi Kerstfeest met de kinderen en de gemeente.