Kerstvieringen in de Grote Kerk

Rondom Kerst zijn er in de Grote Kerk diverse activeiten en vieringen. Hieronder een overzicht en wees welkom!

Zaterdag 21 december:
Open Kerk
Van 14.00 tot 16.00 uur is de kerk open. Op het monumentale orgel worden Kerstliederen gespeeld, er is een boekenmarkt en gemeenteleden zijn aanwezig voor een goed gesprek of een interessante rondleiding. De opbrengst van de boekenmarkt is voor de jongerenreis naar Servië.

Dinsdag 24 december:
Kerstzangdienst
Om 19.30 uur begint de Kerstzangdienst. Er wordt samen gezongen onder begeleiding van orgel en trompet, de meditatie wordt verzorgd door ds. Moehn en ook gemeenteleden dragen bij met solozang, schriftlezing en gedicht.

Woensdag 25 december - 1e Kerstdag:
Kerkdienst
Om 10.00 uur vieren we met elkaar de geboorte van Jezus. Ds. Moehn zal voorgaan in deze Kerstdienst. Het kinderkoor zingt Kerstliederen en gemeenteleden verlenen op diverse manieren hun muzikale medewerking. 

26 december - 2e Kerstdag:
Kinderkerstfeest
Speciaal voor jonge kinderen met hun familie, vrienden en bekenden is er om 10.00 uur een Kinderkerstfeest in de Grote Kerk. De kinderen van de zondagsschool zingen, spelen en vertellen het Kerstverhaal. Natuurlijk is deze viering niet alleen bestemd voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Dus opa's en oma's, ouders, vrienden, familie, buren, bekenden en onbekenden zijn allemaal hartelijk welkom om samen het feest van Kerst te vieren. Alle aanwezige kinderen krijgen een presentje en na afloop is er voor iedereen warme chocolademelk.