Kerkbalans gaat digitaal

 

In januari is er weer de jaarlijkse Actie Kerkbalans, waarmee we aan de leden vragen welke gift zij in 2018 willen overmaken aan de kerk.

Anders dan voorheen zal een groot deel van de actie digitaal worden verwerkt. Daarmee hopen we veel papier te besparen en zijn er minder vrijwilligers nodig om de toezeggingsformulieren te verspreiden en op te halen.

Wanneer uw e-mailadres bekend is in de kerkelijke administratie, zult u in januari de informatie van Actie Kerkbalans per e-mail ontvangen. Leden die geen toestemming hebben gegeven voor het gebruik van hun e-mailadres of die geen e-mailadres hebben, zullen op de gebruikelijk wijze worden geïnformeerd.

Wij rekenen op uw medewerking

Namens de wijkraad van kerkrentmeesters,
Kees van Doorn, 035-656 55 20 / wvk@grotekerkhilversum.nl