Nieuws

Van Yssum 1768 - feestelijke herdenking

Voor de Grote Kerk en ook voor heel Hilversum was 1768 een bijzonder jaar. In dat jaar herstelde Hilversum zich van de grote brand van 1766, die een groot deel van Hilversum in de as legde.

Ds. Van Yssum was de predikant van de toenmalige dorpskerk aan de Kerkbrink – nu de Grote Kerk, en heeft voor Hilversum in die periode veel betekend. Het is daarom niet vreemd dat juist naar hem een straat is genoemd.

Open Kerk 7 juli

Tijdens de Open kerk op 7 juli is de kerk open van 14 tot 16 uur. Het orgel wordt bespeeld en de gastvrouwen en -heren zijn aanwezig.

Het landelijke thema voor Open Monumentendag, ‘In Europa’, wordt tijdens de Open kerk uitgewerkt aan de hand van de contacten die we hebben met Servië. Komt u ook langs om even te kijken?

Henny Teeuwissen, 035-6237587 / ac@grotekerkhilversum.nl

Weerklank, instemmen met het Woord in Psalm en Lied

In diverse bijzondere kerkdiensten hebben we als gemeente al kennisgemaakt met liederen uit de bundel Weerklank. Zoals ds. Moehn aangaf: om de inhoud te ‘beproeven’ in de dienst.

Omdat waarschijnlijk niet iedereen op de hoogte is van de geschiedenis en inhoud van deze bundel is het goed om hier eens wat meer over te schrijven.

Verder lezen: https://grotekerkhilversum.nl/nieuws/weerklank-instemmen-met-het-woord-p...