Nieuws

29 september Cantate op de Brink

Zaterdag 29 september om 16.30 uur is iedereen welkom bij Cantate op de Brink

Cantate BWV 102: Herr, deine Augen sehen nach dem Glaube zal ten gehore worden gebracht. 

Taakgroep PgH 2025 zoekt nieuwe leden

Sinds het najaar van 2015 wordt er binnen de Protestantse gemeente te Hilversum (PgH) gesproken over beleidsuitgangspunten voor een duurzaam model voor de PgH in 2025.

Hierin heeft de Taakgroep PgH 2025 een belangrijke rol, namelijk om het geloofsgesprek in en tussen de wijken op gang te brengen en van daaruit tot voorstellen te komen voor een model voor de PgH in 2025.

Afgelopen jaar hebben geloofsgesprekken binnen de wijkgemeenten plaatsgevonden. Komend jaar gaat het om gesprekken tussen de wijkgemeenten. De taakgroep heeft daarbij een initiërende rol.

verder lezen: https://grotekerkhilversum.nl/nieuws/taakgroep-pgh-2025-zoekt-nieuwe-leden

Trainingen kerkenwerk

Het nieuwe seizoen beginnen met nieuwe kennis en inspiratie?

Project Zendingsbussen

In het tweede kwartaal van 2018 is voor het project Thailand € 1.093,07 gegeven via de zendingsbussen.

Helaas lopen de opbrengsten via de zendingsbussen terug, terwijl de overige collecte-opbrengsten in onze kerkdiensten ongeveer op hetzelfde peil blijven. Willen jullie aan de zendingsbussen blijven denken?

Servië
In het huidige kwartaal willen we de opbrengsten van de zendingsbussen besteden aan het project Servië. Al meerdere jaren is er contact met ds. Aleksandar Subotin (Sasha) en zijn gemeente en in de zomer van 2015 hielp een groep jongeren uit onze gemeente mee aan een bouwproject in Servië.

verder lezen: https://grotekerkhilversum.nl/nieuws/project-zendingsbussen

Betakring

Ook het komend seizoen houden we weer de Bètakring. Deze kring is bedoeld voor mensen die (verder) willen nadenken over de basisprincipes van het christelijk geloof.

Voor de meesten betekent het een vervolg op Alpha, maar deze kring staat ook open voor anderen. In ieder geval hartelijk welkom!

verder lezen: https://grotekerkhilversum.nl/nieuws/betakring