Gezocht vrijwilligers

Onder de naam Platform OpmerkSamen wordt met een aantal verschillende christelijke kerken overlegd hoe in De Kleine Lelie (Hilvertsweg 89-91) en mogelijk ook in andere buurthuizen in Hilversum gezamenlijk activiteiten kunnen worden opgestart, waarmee we buurtbewoners van dienst kunnen zijn en ons christelijk geloof handen en voeten kunnen geven.

Er zijn twee activiteiten in De Kleine Lelie opgestart:

Food Kitchen
Op elke derde vrijdagavond van de maand wordt van 17.30 tot 19.30 uur een (warme) maaltijd aangeboden. Gemiddeld komen daar 30 tot 40 belangstellenden op af. Bij Food Kitchen werken mensen van Thousand Hills, Vitamine G en de Grote Kerk samen. Vanuit onze gemeente zijn nu drie mensen betrokken.

De lunch
Afgelopen maand als pilot gestart op de vierde vrijdag van de maand van 12.00 tot 13.30 uur. Medewerkers aan de lunch komen uit De Verbinding, en ook twee mensen uit onze gemeente hebben zich nu aangemeld.

Voor deze twee activiteiten, maar met name voor de lunch, zijn we nog op zoek naar vrijwilligers. Aanmelden kan bij Jan Duitman, 06 - 514 236 47, j.duitman53@gmail.com