Gemeentelijk monument

Onlangs zijn de Oude Torenstraat 6 inclusief het hekwerk (de kosterswoning) en de oude tuinmuur op het kerkplein aangewezen als gemeentelijk monument.

Dit heeft geen invloed op bijvoorbeeld subsidiebijdragen, maar het versterkt wel de positie van de kerk, de kerktoren, de consistorie en het tuinhuis samen als een monumentaal geheel.

De eeuwenoude plek aan de Kerkbrink blijft zo als culturele waarde in stand en de Gemeente Hilversum wil hier zorgvuldig mee omgaan.

Voor onze wijkgemeente is het niet alleen een plicht hier goed voor te zorgen; wij voelen ons ook bevoorrecht dat wij vanaf deze mooie plek in Hilversum de Bijbelse Boodschap, het Evangelie, uit mogen dragen.