Gemeenteavond 1 februari

Op donderdagavond 1 februari wil de kerkenraad in gesprek gaan met jongere én oudere gemeenteleden over ziekenzalving en genezing (eerste deel van de avond) en gebruiken rondom het Heilig Avondmaal (tweede deel van de avond). Wat is uw/jouw mening over deze thema’s?

Het beleidsplan van onze gemeente wordt momenteel geactualiseerd. In werkgroepen denken kerkenraadsleden en gemeenteleden samen na over de verschillende thema’s. Soms zijn dat onderwerpen waar onze wijkgemeente nog niet eerder een mening over heeft vastgelegd, soms betreft het zaken die al langere tijd in onze gemeente functioneren maar waarvan de betekenis wellicht wat minder bekend is geworden.

Over de thema’s ‘ziekenzalving en genezing’ en ‘gebruiken rondom het Heilig Avondmaal’ is inmiddels een tussenrapportage besproken in de wijkkerkenraad. Daarbij is ingestemd met het voorstel van de werkgroepen om deze thema’s te bespreken op een gemeenteavond. Het is de bedoeling om daarna het beleidsplan over deze onderwerpen nader in te vullen. Hieronder volgen kort enkele gedachten uit de werkgroepen die tijdens de gemeenteavond aan de orde zullen komen. Op de app CHRCH en op de website (Gemeentepagina’s: Herziening beleidsplan) staat de tekst van de tussenrapportage zoals die is voorgelegd aan de kerkenraad en een memo over ziekenzalving en genezing.

Ziekenzalving en genezing
Het eerste uur van de gemeenteavond gaat grotendeels over ziekenzalving. Jakobus spreekt erover in Jakobus 5:14. Toch kennen wij het gebruik daarvan niet binnen onze gemeente. Intussen zien we dat ziekenzalving in andere gemeenten om ons heen al vele jaren wel ingang heeft gevonden. Op 1 februari willen we toelichten wat ziekenzalving eigenlijk betekent, waarom het waardevol kan zijn en hoe het zou kunnen worden toegepast. Graag horen we in gesprek met elkaar hoe dit door de verschillende gemeenteleden wordt beleefd.

Gebruiken rondom Heilig Avondmaal
Als gelovigen houden we het Heilig Avondmaal omdat Jezus Christus ons heeft opgedragen dit te vieren ‘tot Zijn gedachtenis’ (Lucas 22:19). En zo volharden wij, evenals de eerste christelijke gemeenten, ‘in het breken van het brood’ (Handelingen 2:42). Maar waarom vieren wij het Avondmaal vier keer per jaar, en waarom hebben we een voorbereidingszondag? Waarom lezen we een formulier? Waarom vieren we het aan een tafel? Waarom houden we een collecte en wat is de rol van ouderlingen en diakenen aan tafel? Tijdens het tweede uur van de gemeenteavond willen we deze en andere gebruiken rond het Heilig Avondmaal graag eens toelichten en in bespreking geven. We zijn benieuwd hoe u de viering van het Avondmaal binnen onze gemeente ervaart.

Van harte welkom om 20.00 uur in zaal 3. Inloop is vanaf 19.45 uur.

Noteert u ook vast de datum voor de volgende gemeenteavond in het kader van ons beleidsplan. Op 23 mei 2018 hopen we het onderwerp ‘homoseksualiteit’ te bespreken. Spreker op die avond zal Herman van Wijngaarden zijn.