Gebedskring week uitgesteld

De gebedskring van aanstaande zaterdag 7 oktober wordt uitgesteld!

Een week later op zaterdag 14 oktober om 8.30 uur is iedereen van harte welkom in de kerk, ingang bij de kleine toren. 

Over de bijeenkomsten
Tijdens de gebedsbijeenkomsten wordt er een lied gezongen, gelezen uit de Bijbel en worden een paar punten ter overdenking met elkaar gedeeld. Daarna inventariseert iemand bij de aanwezigen voor welke gebedspunten men wil (laten) bidden.

Deelnemers die zelf liever niet hardop bidden, kunnen bij deze inventarisatieronde punten aandragen die iemand anders voor zijn rekening zal nemen.

Vervolgens gaan de aanwezigen samen in gebed. In volgorde van de kring (met de klok mee) zullen de leden die dit vooraf hebben aangegeven voorgaan in het gebed voor de genoemde onderwerpen. Hoewel er dus gezamenlijk wordt gebeden, is een ieder vrij om wel of niet hardop mee te doen. De bijeenkomst wordt daarna afgesloten met het samen zingen van een lied.