Focus: Preekbespreking

Op zondagmiddag 23 april wordt er preekbesprekingen gehouden voor de gehele gemeente. De preekbespreking staat in het teken van het Focustraject. 

Ds. van Meijeren zal de preekbespreking leiden. Het tweede blok van het Focustraject is dan begonnen en er zal worden nagedacht over: Dicht bij Jezus leven! 

Tijdens de dienst zal er gepreekt worden uit Johannes 21: 1-14 (het eerste Focus gesprek) met als thema: 'De stem van Jezus'. 'Werp het net uit aan de rechterkant'

Naast de behandeling van onderdelen van het Focustraject op een bijbelkring, vereniging,  etc. is het ook mooi om gemeentebreed hieraan deel te nemen, we hopen op een goede ontmoeting met elkaar.  Van harte welkom!

Waar: Zaal 3, voor soep wordt gezorgd, wel graag zelf brood meenemen.