De AVG in onze gemeente

Het kan bijna niemand zijn ontgaan: er is een nieuwe Europese regeling van kracht voor de bescherming van persoonsgegevens. Aan alle kanten worden we bestookt met informati e over nieuwe privacyregels van bedrijven en instellingen.

Ook als Grote Kerk Hilversum kunnen en willen we niet om de nieuwe regelgeving heen. Want we willen graag dat iedereen zich veilig weet in de gemeente, ook als het gaat om het omgaan met persoonlijke gegevens van leden en bezoekers. Binnenkort zal er een privacy statement van de Protestantse gemeente te Hilversum (PgH) worden gepubliceerd op www.protestantshilversum.nl en ter inzage gelegd worden op het Kerkelijk Bureau. Daarin staat over welke persoonlijke gegevens onze kerk beschikt en hoe ermee wordt omgegaan.

Aandachtspunten
In de praktijk van het gemeenteleven verandert er niet heel veel, want de bescherming van persoonlijke gegevens was altijd al een aandachtspunt. In het kader van de nieuwe AVG zijn wel het ledenadministratiesysteem, de website en de app van onze kerk opnieuw scherp beoordeeld op veiligheidsrisico’s. Hier en daar zijn de techniek en procedures wat aangepast om de opgeslagen persoonlijke gegevens te beschermen door ze alleen toegankelijk te maken voor degenen die ze nodig hebben voor het goed functi oneren van het gemeenteleven.

Ook een eigen verantwoordelijkheid
De verantwoordelijkheid van elk gemeentelid is (en was) om zelf ook op een nett e manier om te gaan met de gegevens waarover men de beschikking heeft.

  • Deel dus niet zomaar met anderen gegevens die u persoonlijk ontvangt via de app Chrch of via de nieuwsbrief, maar vraag eerst toestemming aan degenen om wie het gaat.
  • Gebruik bij een e-mail aan een grote groep mensen tegelijk zoveel mogelijk de Bcc-knop.
  • Publiceer zonder toestemming geen foto’s van mensen in de kerk.
  • Meld het wanneer u vreest voor een datalek. Bijvoorbeeld wanneer uw pc, laptop of mobiel gestolen of kwijtgeraakt is en er staan allerlei persoonlijke gegevens op van gemeenteleden

Contactpersoon AVG
Een eventueel datalek kunt u melden via communicatie@grotekerkhilversum.nl (Miranda Hoff, telefoon 06-424 262 06). Dan wordt er samen met u gekeken welke acties nodig zijn om de risico’s in kaart te brengen en de kans op daadwerkelijk misbruik zoveel mogelijk te verkleinen. Ook met vragen of suggesties over de AVG in onze wijkgemeente kunt u op dit adres terecht.