Collectes diaconie 22 en 29 maart

Komende zondagen zullen er geen reguliere kerkdiensten plaatsvinden in verband met het corona virus. Het is gelukkig wel mogelijk om de diensten zoals afgelopen zondag via Kerkdienst Gemist te volgen en daar zijn we dankbaar voor. Met de minimale bezetting in de kerk zien de diakenen een enorme teruggang van de collecteopbrengsten. Zij willen dan ook een beroep op u doen om datgene wat u normaal in de collectezak doet over te maken op de rekening van de diaconie.


Zondag 22 maart: collecte voor Project 10 27
Het project ‘Omzien naar vluchtelingen’. Project 10 27 werkt hiervoor samen met Stichting Gave.

Al 25 jaar ondersteunt Stichting Gave christenen bij het delen van Gods liefde met vluchtelingen. Gave maakt kerken en christenen bewust van de Bijbelse roeping om vluchtelingen gastvrij te ontvangen. In dit jubileumjaar mogen we via deze collecte meehelpen om 30.000 euro bij elkaar te brengen voor het project ‘Omzien naar vluchtelingen’.  

Kijk voor meer informatie op de website van Project 10 27: https://www.project1027.nl/omzien-naar-vluchtelingen/

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer: NL23RABO0373711832 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Hilversum inz. Wijkdiac. Grote Kerk o.v.v. Project 10 27

Zondag 29 maart: collecte voor Kia 
Ghanese straatmeisjes staan op uit armoede en leren een vak

Ghana is een West-Afrikaans land in ontwikkeling, maar de verschillen tussen noord en zuid zijn nog groot. In de dorpen in het droge noorden is het bestaan hard, is het onderwijs niet altijd goed en hebben jongeren weinig kans op werk. Ellende kan je neerslachtig maken en neerdrukken. Vaak is het goed om op te staan en in beweging te komen. Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/straatmeisjesghana

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer: NL23RABO0373711832 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Hilversum inz. Wijkdiac. Grote Kerk o.v.v. Kia project

De diaconie beveelt deze doelen van harte bij u aan.