Collecte voor Eleos

De diaconale collecte van zondag 21 oktober heeft een vrij door de wijk te bepalen doel. De diaconie heeft gekozen voor Eleos, een organisatie die gespecialiseerd is in christelijke geestelijke gezondheidszorg.

Eleos heeft locaties in heel Nederland en werkt vanuit wetenschappelijke inzichten op het gebied van psychiatrie, maar ook vanuit de overtuiging dat geloof en psychisch functioneren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

De giften die Eleos ontvangt, komen ten goede aan de verbetering van de zorg aan de cliënten. Het gaat om zaken die niet anders gefinancierd kunnen worden. Denk aan onder andere het opleiden van cliënten tot ervaringsdeskundigen, onderzoek naar geloof en hulpverlening en de leerstoel Godsdienstpsychologie aan de Vrije Universiteit.