Collecte project 10 27

Op zondag 14 oktober is de eerste diaconale collecte voor Project 10 27, het diaconale programma van de GZB. De opbrengst is bestemd voor medische zorg op Java in Indonesië.  

Op Java kent men het gezegde ‘Arme mensen mogen niet ziek worden’. Dat geldt helemaal voor mensen die in afgelegen dorpen in de bergen wonen. Behalve dat medische zorg duur is, woont men ook te ver weg om snel hulp te krijgen in kritieke omstandigheden.

Om aan deze situatie iets te doen heeft stichting Sion in 2011 twee medische posten geopend in afgelegen gebieden rond de Merbabu en Merapi bergen. Ook is er een bus aangeschaft. Deze is omgebouwd tot mobiele kliniek waarmee men de dorpen langsgaat. Sion werkt met professionele artsen en verpleegkundigen die vrijwillig of voor een klein salaris graag meewerken aan dit programma. Ernstig zieke mensen worden thuis bezocht, ondervoede kinderen worden geholpen en er worden vrijwilligers getraind die eerste hulp kunnen bieden.

Graag wil Sion dit werk verder uitbreiden. U kunt hieraan bijdragen via de collectezak in de dienst, of een bedrag overmaken naar NL29 INGB 0000 0280 16 t.n.v. Project 1027 o.v.v. medische zorg Java.