Collecte 11 november

De eerste, diaconale, collecte van zondag 11 november is bestemd voor ‘Oog voor elkaar in Rotterdam-West’, waarbij Project 10 27, de diaconale organisatie van o.a. de GZB, samenwerkt met de IZB.

De jonge pioniersgemeente Geloven in Spangen (GIS) werkt met veel inzet aan het verbinden van verschillende groepen mensen in de Rotterdamse wijk Spangen. Hier wonen meer dan 80 verschillende culturen op een vierkante kilometer. Zij hebben geen of weinig contact met elkaar. Maar de mensen van de gemeente in Spangen gelóven in de wijk en willen zich met Woord én daad inzetten voor de ander.

GIS biedt verschillende programma’s aan zoals: wijkontbijt, taalondersteuning, huiswerkbegeleiding, vrouwenmiddagen en (moes)tuinieren. Onderlinge relaties staan centraal.

Jaarlijks is voor deze activiteiten 25.000 euro nodig. Project 10 27 wil graag bijdragen in de kosten van dit belangrijke werk.