Bericht uit Servië

Er gebeurt veel bij onze vrienden in Servië, dominee Aleksander Subotin schrijft een verslag en dankt allen voor de gebeden voor Servië: 

Opwekking - God is genadig
Een jongen die een auto-ongeluk had meegemaakt, lag twee dagen in coma op de intensive care omdat het erg pijnlijk was. Daarna kwam hij op de gewone afdeling en het ging beter en beter. Nu is hij weer thuis; hij hoeft geen transplantatie, hij is genezen. Halleluja!

Blijf alstublieft bidden voor Miladin. Hij is niet meer bij zijn adoptiefamilie, maar verblijft nu in een groot huis in Novi Sad, waar ook allemaal drugsgebruikers zitten. Hij zit daar met een neef. Dominee Subotin wil daar met het team naartoe om het Evangelie te preken, maar er moet eerst toestemming gevraagd worden bij de politie. 

Mirko, oom Dragan en dominee Subotin zijn naar een seminarie in Novi Sad geweest om te leren over oplevingen in kerken. Daar troffen zij een vriend, ook een dominee, die juist die dagen een team van doktoren en verpleegsters had om de arme mensen in zijn omgeving bij te staan met medische hulp en medicijnen. Dominee Subotin vroeg of dat team ook naar hun toe kon komen om medische hulp te geven aan de kinderen en volwassenen. Dat wilden ze wel, dus ze kwamen naar ons toe. Ze gingen naar Djurdjevo voor zondagsschool en ze planden dat ze maandagavond zouden komen om de kinderen en volwassenen te onderzoeken.

De verpleegster maakte eerst een lijst van de ziektes en problemen en van wat de mensen wilden van de dokter. Daarna gingen ze naar de dokter. Daar gebeurde er iets speciaals. De dokter sprak met de mensen en de kinderen, hij onderzocht hen, gaf medicijnen en toen vroeg hij hun of ze Jezus kenden. Twintig mannen en vrouwen kwamen tot Jezus, het was overweldigend.

Een vrouw, geen christen, kwam met heel erge pijn in de benen en rug. Zij nam Jezus aan, er werd voor haar gebeden, en zij zei: ‘Oké, ik ga naar huis, de pijn is nog hetzelfde.’ Maar na 20 minuten kwam zij naar de kerk rennen, ze riep al haar vrienden en familie; zij kwam totaal genezen terug. Zij liep naar de dokter en zei: ‘Dokter ik voel me goed, ik heb geen pijn meer!’

Eén voor één kwamen ze: 50 volwassenen en 50 kinderen. Het was al 22 uur. Dominee Subotin zei tegen de dokter dat het wel goed was als hij wilde stoppen, het was al laat. De dokter liep naar buiten om te kijken hoeveel mensen er nog stonden te wachten. Hij zei: ‘Mensen, toen Jezus naar een dorp ging, bleef Hij en hielp ieder die in nood was. Dus ik blijf ook om jullie allemaal te onderzoeken.’ Tot twee uur 's nachts bleven ze. Velen werden genezen en bevrijd. Dominee Subotin huilde en dankte God. Hij ervoer antwoorden: dat zoveel mensen eerst tot Jezus kwamen en dat daarna velen genezing kregen. De mensen hebben het er nog steeds over. Ze belden dat nog drie mensen genezen waren. Zij waren naar de dokter gegaan en kregen een verklaring dat ze nu gezond waren. De Heilige Geest was aan het werk in Djurdjevo.

Er was ook een meisje van zes jaar oud, ze heet Goca. Zij kwam voor onderzoek. De zuster vroeg haar naar haar naam. Ze zei: ‘Goca, zes jaar oud.’ ‘Wat is je achternaam?’, vroeg de zuster. Het meisje bleef stil en boog haar hoofd. Dominee Subotin zei: ‘Alsjeblieft Goca, vertel de zuster je achternaam.’ Ze zei: ‘Dominee, ik weet mijn achternaam niet. Ik weet niet wie mijn vader is en ik weet niet wie mijn moeder is. Ze komt me nooit opzoeken en belt me nooit.’ Haar woorden raakten dominee Subotin en de zuster begon te huilen. Hij zei: ‘Vanaf deze avond heb jij een achternaam. Jij bent van mij, jij bent nu een Subotin.’ Ze was blij dat dominee Subotin als een vader met haar bij de dokter was.

God is groot. Hij kent al onze noden en Hij zegent ons. Het was een prachtige avond. We bedankten de doktoren en zij gingen weer naar huis.

Evangelisatie in Selenca
Die woensdag werd een evangelisatieavond georganiseerd in Selenca. Er was een concert, er werd gepreek ten gebeden voor de zieken. Toen de aanbiddingsliederen gezongen werden, kwamen alle mensen van de kampen, ook alle kinderen. Een man begon te huilen en riep: ‘Jezus, Jezus, help me!’ Drie meisjes van rond de dertien jaar huilden en huilden en zeiden dat ze het gevoel hadden of ze een liter Paljenka hadden gedronken. Ze konden niet meer bewegen, ze knielden en riepen God aan.

Er was ook een vrouw die erg ziek was. Ze baden voor haar; ze zweette en huilde en zei: ‘Help me, ik kan niet lopen, ik voel dat ik moet knielen.’ Ik zei tegen haar: ‘Kniel dan.’ Onmiddellijk knielde ze en beleed al haar zonden aan Jezus. Gods nabijheid werd zo sterk gevoeld, iedereen bleef en bad en werd geraakt. Daarna baden 40 mensen het gebed om tot Jezus te komen. Velen werden geraakt en vroegen meer tijd om de Bijbel uit te laten leggen.

Mirko's vrouw Ljubica helpt met de kinderen in Selenca. Zij leidt daar de zondagsschool en de kinderdienst. Zij wil ook de kinderen met huiswerk gaan helpen. Ze helpt Mirko ook heel actief mee met het kinderwerk en bij een kleine huisgroep in Ruski Krstur en in Kula. We zijn heel dankbaar voor al haar hulp.

In twee dagen tijd zijn zoveel mensen tot Jezus gekomen. Het is tijd om te oogsten. Dominee Subotin heeft een visie en droom om naar nog meer kampen te gaan om de mensen en kinderen het Evangelie te brengen en ze in aanraking te brengen met Zijn liefde.

Oproep dominee Aleksander 
Wilt u voor ons bidden? We hebben Worship Teams nodig, geld om naar de mensen toe te kunnen reizen, we hebben meer helpers nodig. Vanaf maandag gaan we nog meer evangeliseren. Ik voel dat het nu de tijd is om te preken en de Boodschap van redding te brengen. 24 Kinderen uit Kucura en Vrbas zijn geselecteerd door het Rode Kruis in Vrbas om naar Monte Negro te gaan, een vakantie van tien dagen aan zee. In Djurdjevo hebben we steeds last van overstromingen door de enorme regenval. Bid alstublieft voor deze situatie. Ik wil deze dingen met u delen, opdat u weet dat God ons hoort en antwoord geeft!