24 november herdenken overleden gemeenteleden

Op zondagmorgen 24 november zullen de gemeenteleden die in dit kerkelijk jaar overleden zijn, herdacht worden.

Voor God en elkaar brengen wij de namen in gedachtenis van de broeders en zusters uit onze gemeente die in het afgelopen jaar gestorven zijn. Wij gedenken hen met eerbied. Mensen die ons zijn voorgegaan en met wie wij verbonden blijven in de gemeenschap van de heiligen. Wij gedenken hen in het licht van de opstanding van Jezus Christus, onze Heere, totdat Hij komt!

De nabestaanden krijgen een uitnodiging voor het bijwonen van deze dienst. De kerkdienst vindt plaats in de Grote Kerk aan de Kerkbrink in Hilversum (klik hier voor de routebeschrijving) en begint om 10.00 uur. Vanaf 9.30 uur zijn de deuren open. Na afloop van de dienst is de kerkenraad aanwezig om met de familieleden na te praten en koffie te drinken.