24 januari: bidden voor Amin

Op 24 januari a.s. om 09.30 uur zal Amin voor de rechter te Roermond verschijnen. Dan dient het beroep op de uitspraak van de IND inzake zijn asielaanvraag.

Met enkele mensen vanuit onze gemeente zijn we nauw betrokken: enerzijds door een nieuwe verklaring ten behoeve van  de rechter op te stellen, en anderzijds door tijdens de rechtszaak als getuigen op te treden.

Voorbede 
Voor Amin (en voor ons) is dit allemaal heel erg spannend. Het vraagt veel van Amin. Daarom vragen wij u biddend mee te leven met Amin en de getuigen en wij vragen gebed voor de advocaat, en ook voor de rechter en de IND om de juiste beslissing te nemen. Wij vragen uw gebed in de eerste plaats naar deze rechtszaak toe, maar ook tijdens en na de rechtszaak.

Bidden tijdens de rechtszaak
Graag willen we met een aantal gemeenteleden bidden tijdens de rechtszaak (die duurt waarschijnlijk maar 30 a 45 minuten). Wilt u of jij op 24 januari jij van 09.15 – 10.15 uur meebidden? Dan ben je welkom bij Miranda Hoff, 06 - 424 262 06. Laat even weten of je komt.

Mocht je niet in de gelegenheid zijn om naar Miranda te komen, maar wil je thuis op school of op je werk (hoe lang ook) wel meebidden, laat het dan ook even Miranda weten. Zij vormt dan een app-groep, zodat je van de voortgang van de rechtszaak op de hoogte wordt gehouden.

Na de rechtszaak zal het overigens nog een aantal weken duren, voordat er een definitieve uitspraak is.

Als er iemand nog mee wil naar de rechtbank op woensdagmorgen 24 januari (de rechtszaak is openbaar), dan zijn er nog enkele plaatsen vrij in de auto. Neem dan contact op met Jan Duitman, 06 - 514 236 47

We bidden dat onze God een positieve uitslag voor Amin wil geven. We gunnen hem na die lange jaren van spanning en van lang wachten de rust om hier in Nederland een bestaan op te bouwen.