10 februari bijzondere collecte voor Servië

Zondag 10 februari is er een speciale collecte voor ds. Aleksandar Subotin in Servië. 

In het nieuwsoverzicht op de website staat een bericht van Ds. Aleksandar Subotin. Hij schrijft over de zegeningen die hij en zijn team in Servië ervaren op hun werk, maar ook van de moeilijkheden die ze ondervinden. Een van de tegenslagen is de hevige sneeuwval in de afgelopen periode.

Op de schrale grond in Servië is het lastig om groente te verbouwen. Door kassen te gebruiken kun je betere gewassen kweken en deze gedurende langere tijd oogsten. In de zomer van vorig jaar zijn daarom verschillende gemeenten voor Aleksandar kassen gaan bouwen, om zo het oogstseizoen te kunnen verlengen. Maar door de hevige sneeuwval deze winter zijn de kassen bijna geheel verloren gegaan. De totale schade aan gewassen en kassen is zo’n 3.000 euro.

Groentekassen voor kookprogramma
De groenten die in de kassen worden verbouwd, worden door ds. Aleksandar en zijn team gebruikt voor een kookprogramma om de Roma en ook de vluchtelingen in hun omgeving van voedsel te voorzien. De zeer arme bevolking heeft weinig tot vrijwel niets, en ook de nog steeds aanwezige vluchtelingen in de regio hebben te kampen met honger en onderdrukking. Sinds Hongarije zijn grenzen heeft gesloten voor de stroom vluchtelingen, verblijven deze mensen in de regio en worden ze door de regering van Servië compleet aan hun lot overgelaten. Om straks in het voorjaar weer opnieuw tomatenplanten te kunnen planten, is er geld nodig voor het herstel van de kassen. Aan onze diaconie is het verzoek gedaan om hiervoor een collecte te houden.

Diaconale collecte 10 februari
Als wijkraad van diakenen kunnen we niet zomaar op elk moment een collecte houden voor een bepaald doel. Voor onze wijkgemeente zijn er twee momenten per jaar waarop wij naar eigen inzicht een doel mogen kiezen, voor het eerst pas weer op 30 juni aanstaande. Maar voor deze specifieke vraag uit Servië is dat natuurlijk veel te laat. Wij hebben dit verzoek daarom voorgelegd aan het centrale college van diakenen van de PgH, met het voorstel om de al vastgestelde diaconale collecte van zondag 10 februari om te ruilen met de vrije diaconale collecte van 30 juni. Het college van diakenen heeft daar positief op gereageerd. 

Filmpje
In deze link het filmpje waarin ds. Subotin laat zien hoe erg de situatie op dit moment is.

Mogen wij u vragen om ruimhartig te geven? U kunt ook een gift overmaken naar NL23RABO0373711832 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Hilversum inz. Wijkdiac. Centrum, onder vermelding van Servië.

Graag bevelen wij het werk van Ds. Aleksandar en zijn het team in Servië ook aan in uw voorbede. Alvast hartelijk dank voor uw bereidwillige bijdrage.