Liturgische formulieren

Formulieren
Vanaf 18 april 2019 maken we gebruik van een nieuwe set formulieren. We hebben daarbij grotendeels gebruikgemaakt van de formulieren uit het Dienstboek PKN, onder de titel ‘Beproevingen met het oog op de gereformeerde liturgie’. 

Contact
voorzitter@grotekerkhilversum.nl