LID WORDEN

Lid worden van een kerkelijke gemeente is een stap die vaak weloverwogen gemaakt wordt. Wanneer iemand te kennen geeft dat hij of zij zich wil aansluiten bij onze wijkgemeente, gaan wij daar dan ook serieus mee om.

Wie nog geen lid is van een kerk of vanuit een ander kerkgenootschap wil overkomen naar onze gemeente, kan daarvoor contact opnemen met de scriba, de heer H.W. van der Klok, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 035-6837830 / 06-52578164.

Een kerkenraadslid zal dan een afspraak maken voor een bezoek. In het gesprek met de ouderling komt onder andere aan de orde wat het betekent om lid te zijn van onze gemeente en wat er geregeld moet worden voor de inschrijving als lid. De wijkkerkenraad adviseert over het algemeen om eerst een periode de kerkdiensten te bezoeken en mee te leven met onze gemeente alvorens de overstap te maken.

Bij verhuizing
Wanneer u belijdend, doop-, en/of geboortelid bent van de Protestantse Kerk in Nederland en u komt vanuit een andere plaats of vanuit een andere wijkgemeente binnen onze geografische wijk wonen, dan behoort u automatisch tot onze wijkgemeente.

Wijkindeling
De Protestantse Gemeente te Hilversum (PgH) is ingedeeld in verschillende wijkgemeentes. Drie wijkgemeentes zijn protestantse wijken, dat wil zeggen gefuseerde wijken van hervormde en gereformeerde leden. Twee wijkgemeentes, waaronder wijkgemeente Grote Kerk, zijn hervormde wijken.

Het totale grondgebied van kerkelijk Hilversum is verdeeld over de drie protestantse wijkgemeentes. Hetzelfde geldt voor de twee hervormde wijkgemeentes. Dat wil zeggen dat op elk punt van het kerkelijk grondgebied sprake is van een protestantse wijkgemeente en van een hervormde wijkgemeente.

De grenzen tussen de twee hervormde wijkgemeentes zijn globaal als volgt aan te duiden:
de grens tussen de wijkgemeente Grote Kerk en de wijkgemeente Diependaal loopt via de straten Vreelandseweg, Taludweg, Koningsstraat, Oude Amersfoortseweg, waarbij de wijkgemeente Grote Kerk het noordelijke deel omvat en de wijkgemeente Diependaal het zuidelijke deel.

Zie voor verdere informatie omtrent de wijkindeling binnen de Protestantse Gemeente te Hilversum ook www.pknhilversum.nl.

Kerkelijk grensverkeer
Gemeenteleden die buiten onze geografische wijkgrenzen wonen, behoren niet automatisch tot wijkgemeente Grote Kerk. Door 'perforatie' is dit wel mogelijk. Het doel van perforatie is om, zowel binnen Hilversum tussen de wijkgemeentes als binnen de classis tussen woonplaatsen, legaal kerkelijk grensverkeer mogelijk te maken. Hierdoor kunnen mensen in een andere dan de geografische wijkgemeente deel uitmaken van de wijkgemeente van voorkeur met alle rechten en plichten die daarbij horen.

Ledenadministratie
Onder verantwoordelijkheid van de wijkraad van kerkrentmeesters wordt het geautomatiseerde ledenbestand van onze wijkgemeente bijgehouden door de heer Wilfred Kreuning. Het kan voorkomen dat door de ouderling tijdens een huisbezoek gevraagd wordt of de bij ons bekende gegevens correct zijn. Vanzelfsprekend worden deze gegevens met discretie behandeld.