Kringen

GEBEDSKRING
Elke éérste zaterdag van de maand komt de Gebedskring bij elkaar om samen te bidden voor de zegeningen, noden en zorgen die er zijn binnen de wijkgemeente. Alle gemeenteleden zijn van harte welkom om mee te komen bidden. Deelnemers die zelf liever niet hardop bidden, kunnen gebedspunten aandragen. Hoewel er dus gezamenlijk wordt gebeden, is een ieder vrij om wel of niet hardop mee te doen. De bijeenkomst wordt daarna afgesloten met het samen zingen van een lied.
 
Het is mogelijk om via de mail gebedspunten door te geven: gebedskring@grotekerkhilversum.nl. Dan worden de punten meegenomen tijdens de eerstvolgende gebedsbijeenkomst. 
 
Informatie: Wilma Overeem, 035 - 683 14 49
 
 
LEESKRING
 "Ik zou me graag wat meer bezig willen houden met theologie, maar alleen kom ik daar niet toe." Is deze zin op u of van toepassing, dan is de leeskring echt iets voor u!

De leeskring komt maandelijks bij elkaar op donderdagavond in de pastorie aan de Soestdijkerstraatweg. Aanvang 20.00 uur. 
Meedoen?
Informatie: ds. Moehn, 035 - 533 87 23


KRING JONGE GEZINNEN
Heb je kinderen thuis in de leeftijd van 0 tot 10 jaar? Dan ben je welkom op de kringavonden van de Grote Kerk voor ouders van jonge kinderen.
 
Een gesprek met andere ouders kan soms heerlijk bevrijdend werken. Je merkt dat je niet de enige bent die af en toe zo onhandig kan reageren op je kind, die zich zorgen maakt over bepaald gedrag of over minder leuke klasgenootjes of buurkinderen. Ook is het fijn om eens met andere ouders te sparren over schoolkeuze, of over de moeite die het soms geeft als je als vader en moeder verschillende opvattingen hebt over het geloof en de opvoeding van je kinderen.
Hoe geven we in ons gezin vorm aan het geloof? Op de kring jonge gezinnen delen we ervaringstips. Het boekje 'Voorleven' van de HGJB gebruiken we als leidraad voor de gesprekken.
 
Informatie: Miranda Hoff, 06 - 42 42 62 06
 
 
KRING GELOOFSOPVOEDING TIENERS

 Ongeveer een keer per zes weken is er een gespreksavond voor ouders over geloofsopvoeding. Deze avonden zijn met name bedoeld voor iedereen die te maken heeft met tieners!

We willen op deze avonden met elkaar onderzoeken hoe we onze tieners vanuit het geloof kunnen helpen bij het opgroeien. Niet om een sluitend antwoord op alle vragen te krijgen, maar om een klankbord te zijn voor elkaar. Elke avond wordt verzorgd door een ander kringlid. Er worden heel verschillende boekjes en artikelen gebruikt bij de voorbereiding van de avonden. Belangrijk is in elk geval de toets met de Bijbel: wat zegt God erover in Zijn Woord?

Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom, ook als je gewoon eens een keertje wilt komen meedoen en je niet gelijk wilt binden voor een heel seizoen.

Informatie: Bianca van der Horst, 035 - 621 82 46