Kring jonge gezinnen

Heb je kinderen thuis in de leeftijd van 0-5 jaar? Dan ben je welkom op de kringavonden van de Grote Kerk voor ouders van jonge kinderen.

Een gesprek met andere ouders kan soms heerlijk bevrijdend werken. Je merkt dat je niet de enige bent die af en toe zo onhandig kan reageren op je kind, die zich zorgen maakt over bepaald gedrag, over minder leuke klasgenootjes of buurkinderen, die zit te dubben over de schoolkeuze, of die als vader en moeder soms verschillend denken over het geloof en de opvoeding van je kinderen. Ook is het heel verrijkend om ervaringstips te horen over hoe je met je kinderen thuis bezig bent met het geloof of de kerk, en alle andere dingen die op je af komen.

Bijeenkomsten
Meestal komen er ruim tien deelnemers, vaders en moeders, naar de kringavond voor jonge ouders. Ze komen ongeveer een keer per twee maanden een avond bij elkaar bij een van de gezinnen thuis. De avonden staan vermeld in de agenda.

Meer weten? Bel of mail met Miranda Hoff, 06 - 42 42 62 06