Kring geloofsopvoeding tieners

Ongeveer een keer per zes weken is er een gespreksavond voor ouders over geloofsopvoeding. Deze avonden zijn met name bedoeld voor iedereen die te maken heeft met kinderen in de bovenbouw van de basisschool en/of in de onderbouw van de middelbare school; tieners dus!

We willen op deze avonden met elkaar onderzoeken hoe we onze tieners vanuit het geloof kunnen helpen bij het opgroeien. Niet om een sluitend antwoord op alle vragen te krijgen, maar om een klankbord te zijn voor elkaar. Elke avond wordt verzorgd door een ander kringlid. Er worden heel verschillende boekjes en artikelen gebruikt bij de voorbereiding van de avonden. Belangrijk is in elk geval de toets met de Bijbel: wat zegt God erover in Zijn Woord?

De volgende avond staat gepland op  maandag 23 oktober 2017 We komen samen bij Miranda Hoff, Gomarushof 41. Zij zal ook het onderwerp verzorgen.

Contact
Op dit moment bestaat de kring nog uit zo'n vijf moeders. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom, ook als je gewoon eens een keertje wilt komen meedoen en je niet gelijk wilt binden voor een heel seizoen. Neem voor meer informatie contact op met een van de leden van de opvoedkring. Bijvoorbeeld Bianca van der Horst, 035 - 621 82 46

Volgende avond
Maandag 23 april a.s. bij Henny Smits

Thema: Vrienden, hoe belangrijk zijn zij in het leven van onze tieners en welke invloed hebben zij?