Zending

De zendingscommissie heeft als doel om de gemeente te betrekken bij de evangelieverkondiging over de landsgrenzen heen.

Dit doet zij door de gemeenteleden te informeren over het zendingswerk van de GZB en door werving van financiële middelen voor de GZB.

Geven voor zending
Wilt u een financiële bijdrage geven voor de zending over grenzen heen, dan kunt u het geld overmaken naar IBAN rekeningnummer NL23RABO0373711832, Diaconie Protestantse Gemeente Hilversum inz. Wijkdic. Centrum, t.n.v. Zendingscommissie. Uw gift is fiscaal aftrekbaar, zie ANBI.

De zendingscommissie bestaat uit de volgende gemeenteleden:

  • Teus den Hartog, 035 - 685 46 88 (voorzitter)
  • Ron van Loenen, 035 - 683 70 73  (penningmeester)
  • Henny Smits, 035 - 640 00 82 (secretariaat)
  • Dick van Soest (vertegenwoordiging vanuit het college van diakenen)
  • Willemieke Versluis, 035 - 642 42 00 (voorzitter ZWO commissie)