Wij Geloven

In de Grote Kerk van Hilversum komt de Hervormde wijkgemeente Grote Kerk samen. De wijkgemeente is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland.

Verbonden met Jezus Christus
Jezus Christus, de Zoon van God, heeft ons door zijn lijden, sterven en opstanding verzoend met God de Vader. Door het geloof delen wij in zijn genadegaven: vergeving van zonden en eeuwig leven. We zijn verbonden met Jezus Christus en met hen die waar dan ook en wanneer dan ook in Hem geloven en zijn Naam belijden. In die verbondenheid maken wij deel uit van de kerk van alle tijden en alle plaatsen.

De Bijbel
We weten ons gebonden aan de Bijbel als het geopenbaarde Woord van God. Het Lichaam van Christus is één, op grond van het bijbelse geloof. Dit geloof is door de kerk der eeuwen verwoord in met name de volgende belijdenisgeschriften:

  • de apostolische geloofsbelijdenis
  • de geloofsbelijdenis van Nicea
  • de geloofsvorm van Athanasius.

Belijdenisgeschriften
De Nederlandse Hervormde Kerk, voortgezet in de Protestantse Kerk in Nederland, heeft de inhoud van het geloof nog eens verwoord in de drie formulieren van enigheid:

  • de Heidelbergse Catechismus
  • de Nederlandse Geloofsbelijdenis
  • de Dordtse Leerregels.

Wij belijden ons geloof in verbondenheid met de bovenstaande belijdenisgeschriften omdat ze de Bijbelse boodschap, het Evangelie, Gods Woord vertolken.