Collecte

Op zondag worden tijdens de dienst drie collectes gehouden. De eerste collecte wordt ingevuld door het College van Diakenen en vindt regelmatig een bestemming in een zendings- of missionair doel. De tweede collecte is bestemd voor de plaatselijke kerk. De derde collecte wordt ingevuld door het College van Kerkrentmeesters en de bestemming daarvoor is bijvoorbeeld missionair werk, jeugdwerk, pastorale arbeid of de wijkkas. 

Bent u niet in de gelegenheid om de zondagse diensten bij te wonen tijdens de Corona maatregelen, maar wilt u wel een bijdrage doen, dan kunt u geld overmaken op onderstaande rekeningnummers. Vermeld daarbij 'collecte'. 

  • College van Diakenen: NL23RABO0373711832
  • College van Kerkrentmeesters: NL12INGB0000534759