We schrijven 3 december 1971. Het is waarschijnlijk rond half vier in de middag geweest dat tijdens reparatiewerkzaamheden aan de goten een verwarmingstoestel brand veroorzaakte tussen het plafond en het dak van de Grote Kerk. Nog geen uur na de brandmelding stonden van de kerk zelf eigenlijk alleen de muren nog. "Verkoolde dakspanten stortten in de vlammenzee." Het was maar de vraag hoe lang de torenspits het zou houden. "Lange tijd hielden de spanten van de spits de strijd vol. Kruis en haan trotseerden de vlammen", tot drie minuten voor zes. Op dat moment begaven de doorgevreten houten balken het en kwam de torenspits "met donderend geraas" naar beneden.*

Op vrijdag 3 december 2021 luidden de torenklokken van de Grote Kerk drie minuten, tot 17.57 uur. Dat is exact 50 jaar na het moment dat de torenspits brandend op de grond viel. Het polygoonjournaal van 50 jaar geleden is opnieuw getoond en aansluitend ontstak een van de jonge leden van de Grote Kerk een licht in de kerk, om te markeren dat de grote brand niet het einde was. De Grote Kerk is herbouwd en het kerkelijk leven in Hilversum gaat verder. Bekijk achteraf de uitzending van deze korte herdenking vanuit de Grote Kerk.

> Lees meer over de grote brand van 1971 op www.grotekerkhilversum.nl/brand-1971

* uit: 'De Grote Kerk - hart van Hilversum' door H. Blauwendraat, C. van Doorn en R.J. Hoff, 2002